WIEK EMERYTALNY KOBIET

0
WIEK EMERYTALNY KOBIET

Rok 2017 dla emerytów i rencistów minął pod znakiem sporych zmian, a największą z nich było przywrócenie niższego wieku emerytalnego. Zmiany w emeryturach zawsze wywołują duże społeczne emocje i są przedmiotem politycznej debaty. Niestety, zmiany są tak częste, że przeciętnemu Kowalskiemu ciężko za nimi nadążyć.

Obniżenie wieku emerytalnego

Przywrócenie niższego wieku emerytalnego sprzed reformy rządu Donalda Tuska było główną obietnicą wyborczą PiS. Niższy wiek emerytalny wszedł w życie od 1 października 2017 r. Zgodnie z nowym prawem przywrócono poprzedni wiek emerytalny:

  • 60 lat dla kobiet,
  • 65 lat dla mężczyzn.

Przestała obowiązywać reforma z 2012 r., która wprowadziła stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego do 67 lat bez względu na płeć.

Do 1 grudnia 2017 roku zgłosiło się aż 350 tys. zainteresowanych osób, o 50 tys. osób więcej niż spodziewał się ZUS.

Niższy wiek emerytalny = niższa emerytura

Drugą zmianą emerytalną w 2017 r. było obniżenie świadczeń. To pochodna przywrócenia starego wieku emerytalnego, która skraca okres składkowy. Zmiana ta jest najbardziej bolesna dla kobiet.

W listopadzie ZUS poinformował o średnich emeryturach wypłacanych przez Zakład osobom, które złożyły wnioski o świadczenie już po obniżeniu wieku emerytalnego.

Przeciętna emerytura wyniosła:

  • dla kobiet 1 642,51 zł brutto,
  • dla mężczyzn 2 782,21 zł brutto.

Z informacji tej wynika, że kobiety otrzymują wyraźnie niższe emerytury od mężczyzn.

Wyliczenia ZUS pokazują też, o ile obniży się miesięczne świadczenie, jeśli Polacy zdecydują się na przejście na emeryturę na nowych zasadach:

  • mężczyźni stracą średnio 450 zł miesięcznie,
  • kobiety stracą średnio 580 zł miesięcznie.

Kobietom opłaca się dłużej pracować

WIEK EMERYTALNY KOBIETKobieta, która przejdzie na emeryturę wcześniej, musi się liczyć z tym, że jej świadczenie będzie niższe. Wylicza się je, dzieląc zebrane składki przez przewidywaną długość życia. Kobiety, które będą krócej pracować – odłożą mniej składek. Jednocześnie będą dłużej na emeryturze, czyli mniejszy kapitał rozłoży się na więcej miesięcy.

Wg szacunków, jeśli wszystkie Polki będą odchodzić na emeryturę w wieku 60 lat, to aż jedna trzecia z nich będzie dostawać co najwyżej emeryturę minimalną.

Ochrona i zwolnienie

Jeśli kobieta w chwili osiągnięcia wieku emerytalnego będzie chciała dalej pracować, pracodawca nie ma prawa jej zwolnić. Sąd Najwyższy uznał, że osiągnięcie wieku emerytalnego nie może być powodem wypowiedzenia.

Wraz z obniżeniem wieku emerytalnego zmienią się też zasady ochrony przedemerytalnej.

Czteroletnia ochrona przed zwolnieniem rozpocznie się po ukończeniu 56 lat (kobiety) i 61 lat (mężczyźni). I będzie trwała odpowiednio do 60 i 65 lat.

Emerytura pomostowa

Kobiety mogą wcześniej odejść na emeryturę, np. na pomostówkę. Zawód kobiety musi znaleźć się na rządowej liście dołączonej do ustawy z 2008 r. Znajdują się na niej m. in.: tancerze zawodowi, funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei, maszyniści, dyżurni ruchu, manewrowi, ustawiacze oraz nauczycielki, ale tylko te ze specjalnych ośrodków wychowawczych, zatrudnione w więzieniach i domach poprawczych.

WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ POMYSŁY

0
WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ POMYSŁY

Do prowadzenia własnej działalności niezbędny jest dobry pomysł, chęć nauki przedsiębiorczości i posiadany kapitał (niekoniecznie finansowy).

Rękodzieło

Mając w ręku jakiś fach – potrafimy tkać, rzeźbić czy pleść koszyki z wikliny – warto zastanowić się nad zamianą w dochodową działalność. Ktoś inny może zająć się sprzedażą, a my – działalnością twórczą.

Pisanie tekstów

Jest to pomysł dla każdego, kto umie pisać poprawnie w języku polskim. Pisanie tekstów na zamówienie łączy się jednak z konkretnymi restrykcjami, dotyczącymi nie tylko tematyki, ale również ilości znaków, słów kluczowych czy też formy lub docelowej grupy czytelników.

Marketing sieciowy

Sprzedajemy produkty jakiejś firmy nie za pomocą tradycyjnych metod dystrybucji, a dzięki sieci nawiązywanych osobiście (coraz częściej za pomocą Internetu) kontaktów.

Organizacja imprez

Ten pomysł jest dla osób energicznych i uwielbiających pracę z innymi ludźmi.

WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ POMYSŁYTo szerokie zagadnienie, ale ma zaletę – wystarczy dobry notes, telefon i laptop z połączeniem do Internetu. Oferty  mogą być bardzo różne – od domowych przyjęć, po duże konferencje.

 

Pośrednictwo w sprzedaży usług

Załatwiamy zlecenia dla osób zajmujących się działalnością usługową, które nie mają głowy lub czasu na reklamy i pobieramy umowną prowizję od zapłaty.

Do pośrednictwa usług można zaliczyć biznes w branży handlu nieruchomościami, pośrednictwa kredytowego czy też wszelkiego rodzaju komisy.

Projektowanie stron internetowych

To zadanie wymaga trochę wiedzy, ponieważ profesjonalna, dobrze wyglądająca strona firmowa, to najważniejsza wizytówka w Internecie. Tworzenie stron www to praca dla cierpliwych i chcących się uczyć.

Prowadzenie bloga

Blog to nowoczesna wersja pamiętnika. Może też być miejscem, w którym wyraża się opinie, prowadzi dyskusje i poleca produkty. Poczytny blog ma ogromne szanse na zarobek płynący z reklamy.

Kursy internetowe

Możemy sprzedać swoją wiedzę innym. Kursy – czy to w formie newslettera, e-booka czy poradnika w wersji wideo, są obecnie bardzo popularne. Zysk można czerpać z opłat od uczestników kursu lub też z reklam.

Pośrednictwo pracy

Możemy szukać pracy dla innych. Fachowcy mogą robić to, na czym znają się najlepiej (wykonywać swoje usługi), podczas gdy my będziemy im wynajdywać odpłatnie zlecenia.

Korepetycje

Tu pole do manewrów jest spore. Od typowych korepetycji z matematyki, fizyki czy angielskiego, poprzez naukę gry na instrumencie, a nawet zajęcia sportowe.

Usługi ogrodnicze

Nie każdy ma cierpliwość do pielenia grządek i przycinania krzewów. Jeżeli należymy do osób, które lubią prace ogrodowe, może to być ciekawe i dochodowe zajęcie.

Sprzątanie

Firmy sprzątające wciąż dobrze sobie radzą na rynku. Możesz zajmować się wykonywaniem usług samodzielnie lub zarządzać pracownikami, dla których będziesz wyszukiwać zlecenia.

Tłumaczenia

Przyjmowanie zleceń na tłumaczenia nie wymaga dużego kapitału. To świetny pomysł na pracę w domu. Trzeba jednak znać bardzo dobrze choć jeden obcy język, najlepiej dość egzotyczny w Polsce np. fiński lub grecki. Dzięki temu będziemy mieć mniejszą konkurencję.

ZAKŁADANIE KONTA W BANKU

0
ZAKŁADANIE KONTA W BANKU

Instytucje finansowe dokładają wszelkich starań, aby proces zakładania konta przebiegał szybko i bez zbędnych formalności. Klienci mają do wyboru różne sposoby otwarcia rachunku bankowego, np.:

przez Internet

Aby otworzyć konto przez internet, należy wejść na stronę wybranego banku i wypełnić formularz podając wymagane dane: swoje imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania i zameldowania, dane kontaktowe (e-mail i numer telefonu), PESEL, a także serię, numer i termin ważności dowodu osobistego. Niektóre banki wymagają również dołączenia skanu lub zdjęcia obu stron dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości (paszport, prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa, legitymacja emeryta/rencisty lub studenta/ucznia). Czasami mogą być wymagane: ZAKŁADANIE KONTA W BANKUaktualny wyciąg z rachunku bankowego prowadzonego przez inny bank na terenie Polski lub Unii Europejskiej, skan polisy ubezpieczeniowej, zaświadczenie o adresie zameldowania, dokument potwierdzający uzyskiwanie przychodów wydany przez pracodawcę, aktualny rachunek za czynsz, energię elektryczną, gaz, telefon, itp. Na dokumencie muszą być widoczne dane osobowe, a w niektórych przypadkach również adres zamieszkania.

Na koniec potwierdzamy zapoznanie się z regulaminem konta, wzorem umowy oraz tabelą opłat i prowizji. Potwierdzenie nie oznacza podpisania umowy. Ww. dokumenty będą dostepne do wglądu w załączniku do wniosku. Wysyłamy wniosek przez wybranie opcji „wyślij”.

W trakcie wypełniania wniosku wybieramy sposób zawarcia umowy. Banki zazwyczaj proponują:

  • Dostarczenie umowy przez kuriera pod adres wskazany przez zakładającego konto. Podpisany egzemplarz oddajemy kurierowi, drugi zachowujemy dla siebie.
  • Zawarcie umowy poprzez wykonanie zwykłego przelewu na dowolną kwotę ze swojego konta w innym banku na rachunek podany we wniosku (jako wyraz oświadczenia woli o zawarciu umowy i potwierdzenie danych). Potwierdzenie zawarcia umowy wraz z numerem klienta otrzymujemy drogą elektroniczną. Dane z wniosku (imię i nazwisko, adres) muszą być zgodne z danymi przelewu.
  • Podpisanie umowy w placówce banku.

w placówce banku

W tym przypadku wszystkimi formalnościami zajmie się doradca klienta. Do podpisania umowy potrzebny będzie dowód osobisty i w niektórych przypadkach drugi dokument tożsamości.

przez infolinię

W wielu bankach ustny wniosek o otwarcie konta można złożyć przez infolinię. Podczas rozmowy z konsultantem podawane są takie same dane, co w przypadku wypełniania wniosku przez internet. Podpisanie umowy następuje w placówce banku lub za pośrednictwem kuriera.

przez aplikację mobilną

Niektóre banki umożliwiają wypełnienie wniosku o założenie konta przez aplikację mobilną, którą można pobrać na swój smartfon. W tym przypadku obowiązują te same dokumenty i sposoby podpisania umowy, jak przez internet.

Po podpisaniu umowy, zgodnie z dalszymi instrukcjami banku, należy uruchomić swój dostęp do bankowości internetowej, a po otrzymaniu karty aktywować ją i nadać numer PIN.

Szczegółowe informacje na temat zakładania kont znajdują się na stronach internetowych poszczególnych banków.

Skrzynki z tworzywa do domu

0

Co myśli każdy z nas, kiedy słyszy wyrażenia typu skrzynki z tworzywa albo producent pojemników plastikowych? Oczywiście takie hasła od razu kojarzą się z firmami, magazynami, fabrykami… Czy do końca słusznie? Z jednej strony tak, jednak warto także rozważyć zakup niektórych takich skrzynek z tworzywa do domu.

Zalety listy zakupowej i planowaniu wydatków

0

Planowanie wydatków domowych to zadanie, którym interesuje się coraz więcej młodych osób, chcących zapanować nad własnym budżetem domowym. Racjonalne zarządzanie posiadanymi pieniędzmi jest nie tylko rozsądne, ale przede wszystkim daje nam poczucie spokoju, bezpieczeństwo, a także pozwala na zakup większej ilości potrzebnych przedmiotów, czyli w konsekwencji zaspokaja więcej naszych potrzeb.

Jak bezpiecznie inwestować swoje pieniądze?

0

Pieniądze nie są celem samym w sobie, ale stanowią środek do realizacji najbardziej ambitnych zamierzeń. Pozwalają lepiej żyć i spełniać swoje marzenia. Żeby jednak tak było, muszą być zainwestowane bezpiecznie. Jak to zrobić?

Sprawdź, ile możesz zarobić, inwestując w waluty i kryptowaluty

0

Twoje wydatki są mniejsze niż comiesięczne wpływy na konto? To świetnie, ponieważ w takim wypadku dysponujesz nadwyżką finansową. Zainwestuj: przeznacz określone środki pieniężne na powiększenie swojego majątku. Przekonaj się, ile możesz zarobić na rynku walut i kryptowalut.

Ile wydajemy na prezenty świąteczne i czy faktycznie trzeba się zapożyczać?

0

Pytanie ile wydajemy na prezenty, jest bardzo trudnym pytaniem, ponieważ zazwyczaj tego nie podliczamy. Jedno jest pewne, najczęściej na zrealizowanie wszystkich świątecznych marzeń brakuje nam środków finansowych. Najlepszym sposobem na to jest oczywiście pożyczenie pieniędzy. Najgorszym jest zrobienie tego w złym źródle. Dobrze wiemy, że nikt z bliskich nam osób w okresie świąt nie jest w stanie zaoferować nam pożyczki, bo sam potrzebuje pieniędzy na przygotowanie świąt i prezenty dla najbliższych.

Zakup działki pod inwestycję – o czym warto pamiętać?

0

Zakup działki budowlanej to ogromna inwestycja, nie tylko finansowa. Jeśli decydujemy się przeznaczyć działkę pod budowę obiektów usługowych, produkcyjnych czy magazynowych nabycie takiej działki staje się jeszcze większym wyzwaniem. Co zrobić, aby zakup okazał się strzałem w dziesiątkę oraz o czym warto pamiętać, by dokonać najlepszego wyboru?

Pożyczki online – wady i zalety

0

Pożyczka przez internet jest wygodnym rozwiązaniem dla osób zapracowanych, ponieważ wszelkie formalności związane z jej udzieleniem ograniczone są do minimum. Podstawową zaletą pożyczki online jest bardzo szybkie rozpatrywanie wniosku i natychmiastowe poinformowanie klienta o decyzji. Po pozytywnej decyzji i podpisaniu umowy przyznana kwota pożyczki w ciągu kilkudziesięciu minut jest już na koncie bankowym pożyczkobiorcy. Wadą tego rozwiązania są możliwe koszty dodatkowe – tej pułapki da się jednak uniknąć przez wnikliwe przeczytanie umowy pożyczki.

Przeczytaj też