Jak oszczędzać na emeryturę

0
Jak oszczędzać na emeryturę

Wiele osób, już we wczesnym okresie zastanawia się nad swoją sytuacją finansową w późniejszych latach i zadaje sobie pytanie, jak oszczędzać na emeryturę. Powoli dociera do nas fakt, że oszczędzanie na godną emeryturę nie jest dobrym nawykiem, a po prostu zwykłą koniecznością.

Pierwszą propozycją, która pomoże nam w uzbieraniu oszczędności, jest IKE, czyli Indywidualne Konto Emerytalne. Jest to tak zwany trzeci filar, na którym opiera się polski system emerytalny, poza obowiązkowym ZUS oraz Otwartym Funduszem Emerytalnym.
Indywidualne Konto Emerytalne może być prowadzone w formie ubezpieczenia na życie, rachunku maklerskiego, lokaty bankowej, obligacji Skarbu Państwa lub konta w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych.

Alternatywą dla Indywidualnego Konta Emerytalnego jest Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Pomimo faktu, że zarówno IKE, jak i IKZE służą zabezpieczeniu emerytury, to mają kilka różnic w takich obszarach, jak limity wpłat, ulgi podatkowe lub kwestie dotyczące przedwczesnej wypłaty zgromadzonych środków. W obu przypadkach środki zgromadzone na koncie są dziedziczone, jednak i to jest różnicowane zasadami dziedziczenia.

Pomijając wyżej wymienione sposoby na oszczędzanie do emerytury, możemy zastanowić się, w jaki sposób sami jesteśmy w stanie zebrać niezbędną dla nas kwotę. Dysponując większą ilością wolnego kapitału, warto zastanowić się nad inwestycjami w nieruchomości, a ewentualne przychody z wynajmu lub sprzedaży mieszkania, mogą okazać się wystarczające. Innym sposobem jest również inwestycja w kruszce i surowce.

Jest wiele opinii na temat sposobów zapewnienia sobie godnej emerytury, a każdy z tych sposobów ma swojego zwolennika. Jednak cechą wspólną ludzi, którzy podejmują działania mające na uwadze przyszłość, niezależnie, czy jest to Indywidualne Konto Emerytalne, Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, albo inwestycje w mieszkania, złoto lub inne kruszce, jest fakt, że nie należy wiązać dużych oczekiwać z systemem emerytalnym w Polsce.

Czym jest zdolność kredytowa i jak możemy ją poprawić

0
Czym jest zdolność kredytowa i jak możemy ją poprawić

Wiele osób zastanawia się, czym jest zdolność kredytowa i jak ją polepszyć. Zdolność kredytowa jest czynnikiem, który bank rozpatruje w sytuacji, gdy składamy wniosek kredytowy, a jest to po prostu nasza zdolność do spłaty zobowiązań wobec banku w określonym wcześniej terminie.

Na zdolność kredytową składają się takie czynniki jak wysokość średnich, comiesięcznych dochodów brutto, a także źródło uzyskania tych dochodów, wartość naszych zobowiązań, wiek, a nawet stan cywilny.

Mamy jednak wpływ na zdolność kredytową i możemy ją poprawić. Przede wszystkim warto podnieść nasze zarobki, a co za tym idzie podjąć się dodatkowej pracy.

Kolejnym sposobem jest spłata wszelkich wcześniejszych zobowiązań oraz długów, które na nas ciążyły przed podjęciem jakichkolwiek kroków i złożeniem wniosku kredytowego w banku.

Pozytywna opinia, która widnieje w Biurze Informacji Kredytowej odnośnie do historii kredytowej, z pewnością znacząco podniesie naszą zdolność kredytową.

Istotne znaczenie ma w tej sytuacji również wiek osoby, która ubiega się o kredyt. Spowodowane jest to faktem, że zdolność kredytowa wyliczana jest maksymalnie na okres 35 lat.

Dobrym sposobem na otrzymanie od banku warunków preferencyjnych, jest korzystanie i łączenie wielu produktów, które bank ma nam do zaoferowania w swojej ofercie. Warto także podejmować się negocjacji, które mogą skutkować zmniejszeniem oprocentowania lub marży naszego kredytu.

Nie warto składać więcej niż trzech wniosków do różnych banków. Takie praktyki mogą obniżyć nasz scoring punktowy w Biurze Informacji Kredytowej, a tym samym naszą zdolność kredytową w oczach banku.

Celem zdolności kredytowej jest oszacowanie przez bank naszej możliwości regularnej spłaty zaciągniętego zobowiązania. Na szczęście istnieje wiele sposobów na podniesienie naszej zdolności oraz pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku o kredyt. Kluczowym czynnikiem jest zadbanie o pozytywną historię w BIK, spłatę wszelkich wcześniejszych należności oraz odpowiedni poziom zarobków.

…………………………………………………………………………………………………………..
tekst nr 20: 20. jak mądrze-wziąć kredyt hipoteczny

Jak mądrze wziąć kredyt hipoteczny?

Wszyscy, którzy mają w planach zakup mieszkania, z pewnością zastawiają się jak mądrze wziąć kredyt hipoteczny.
W przypadku takich decyzji, warto jest wdrożyć określone zasady, które pomogą nam dotrzeć do celu, jakim jest własne mieszkanie.

Przede wszystkim należy przygotować się na najgorsze scenariusze, które przecież zawsze mogą się wydarzyć. Utrata pracy, choroba lub inne nieprzewidziane okoliczności muszą być brane pod uwagę przy rozważaniu kredytu hipotecznego.
Dlatego bardzo ważne jest dokładne przeanalizowanie raty pod kątem wszystkich wyżej wymienionych okoliczności i sytuacji kryzysowych.
Z tego samego powodu rata nie powinna wynosić więcej niż 30% naszych zarobków. Kwota raty powyżej tej wysokości skutkuje ryzykiem, że nie będziemy w stanie jej spłacić w przypadku nieoczekiwanych sytuacji.

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie różnych ofert banków. W sieci mamy również do dyspozycji wiele rankingów kredytów hipotecznych oraz porównywarkę ofert, z której warto jest skorzystać.

Przed samym procesem zaciągania kredytu, bardzo istotne jest upewnienie się co do naszej pozytywnej historii kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej. Działania takie jak spłata wszelkich wcześniejszych zadłużeń oraz zwiększenie poziomu zarobków prowadzą do zwiększenia naszej zdolności kredytowej.

Kolejną kwestią jest LTV, czyli Loan to Value. Jest to wskaźnik, który definiuje relację wysokości kredytu do wartości samej nieruchomości. Decydując się na kredyt hipoteczny, warto walczyć o jak najmniejszą wartość wskaźnika Loan to Value, a przynajmniej od poziomu 80% w dół. Jest to spowodowane tym, że przy wysokim wskaźniku LTV banki wymagają od nas dodatkowego ubezpieczenia.

Posiadanie własnego mieszkania jest ogromną wartością, ale droga do jego zdobycia wcale nie jest łatwa i prosta. Uzyskanie kredytu hipotecznego wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu restrykcyjnych wymagań, a mimo to nadal nie jest wolne od ryzyka, dlatego właśnie tak ważne jest odpowiednie przygotowanie do tego procesu.

Jak dorobić do pensji

0
Jak dorobić do pensji

Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak dorobić do pensji, oznacza to, że prawdopodobnie masz trochę wolnego czasu, a nie chcesz podejmować tak radykalnych kroków, jak zmiana dotychczasowej pracy.

Istnieje wiele sposobów, dzięki którym możesz zamienić swój czas w dodatkowy pieniądz. Jednym z nich jest wykorzystanie swoich umiejętności w celu wygenerowania dodatkowych przychodów.
Może to być sprzedaż swoich portretów, wykonywanie rysunków na zamówienie lub wykorzystanie swoich talentów muzycznych i gra na ulicy, lub w knajpach. Innym przykładem jest fotografowanie i wykonywanie sesji zdjęciowych lub pisanie artykułów na zamówienie.
W ten sposób jesteś w stanie zarobić nawet do kilkuset złotych dziennie.

Jeżeli dobrze znasz jeden lub kilka języków obcych, warto spróbować swoich sił, jako korepetytor lub tłumacz tekstów. W ten sposób można także działać poprzez nagrywanie filmów instruktażowych, które później należy opublikować w internecie.

Na wielu portalach z ogłoszeniami możemy znaleźć oferty dotyczące prostych pracy fizycznych. Jeżeli mamy wolny czas i chcemy dorobić w ten sposób, warto podjąć się takich czynności, jak między innymi rozwożenie ulotek, wyprowadzanie psów, układanie towaru, koszenie trawy, odśnieżanie lub opieka nad dziećmi i osobami starszymi.

Prostym sposobem na dorobienie do pensji, a jednakowo oczyszczenie naszej przestrzeni z niepotrzebnych rzeczy jest sprzedaż wszystkiego, co nie jest przez nas używane. Wystarczy zrobić zdjęcia i krótki opis, a następnie wystawić na aukcję internetową.
Dobrym rozwiązaniem jest również kupowanie różnego rodzaju sprzętu, który jest uszkodzony, naprawa, a później odsprzedaż z zyskiem.

Biorąc pod uwagę wszystkie wyżej wymienione pomysły, możemy dojść do wniosku, że możliwości na dorobienie do naszej pensji jest bardzo dużo. W tym celu potrzebujemy tylko trochę wolnego czasu oraz chęci do działania. Warto również się zastanowić nad specjalnymi talentami oraz umiejętnościami, które posiadamy, a także sposobem, w jaki te umiejętności możemy wykorzystać, aby zarobić.

W co warto inwestować?

0
W co warto inwestować?

Mając uzbieraną odpowiednią sumę, często zastanawiamy się w co zainwestować pieniądze. Większość osób trzyma swoje oszczędności na rachunkach bankowych, które nie są oprocentowane. Innym rozwiązaniem są terminowe lokaty, które również nie przynoszą satysfakcjonujących rezultatów.

Alternatywą dla tych sposobów, a także złota może się okazać inwestycja w platynę, która ma swoje zastosowanie w przemyśle oraz jubilerstwie.

Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest zaangażowanie naszego kapitału w surowiec, jakim jest pszenica. Może się to okazać właściwym rozwiązaniem, biorąc pod uwagę prognozy odnoście wzrostu cen oraz czynniki losowe, takie jak klęski żywiołowe.

Kolejnym sposobem na zainwestowanie naszych pieniędzy jest waluta, a konkretnie meksykańskie peso. Uważa się, że jest to obecnie najbardziej niedowartościowana z walut. Spowodowane jest to sytuacją polityczną oraz wypowiedziami Donalda Trumpa, które wygłaszał podczas swojej kampanii wyborczej.

Innym sposobem myślenia odnośnie do inwestowania pieniędzy oraz oczekiwanych zwrotów z tych inwestycji jest lokata naszego kapitału w rozwój osobisty i zawodowy. Elementy takie jak szkolenia, kursy, treningi oraz fachowa literatura podnoszą nasze kwalifikacje zawodowe, a tym samym atrakcyjność i konkurencyjność na rynku pracy. Takie podejście do tematu inwestowania nie jest popularne, ale w sposób oczywisty przynosi nam korzyści materialne dzięki znalezieniu lepiej płatnej pracy lub podwyżki w obecnej.

Ostatnim punktem, który możemy zaliczyć do innowacyjnego sposobu
inwestowania, jest zwiększenie naszej świadomości odnośnie oszczędzania pieniędzy i wydatków, które ponosimy na co dzień. Trafną strategią jest poświęcenie wolnego czasu na szczegółową analizę ponoszonych przez nas kosztów w odniesieniu do okresu dnia, tygodnia lub miesiąca. Wyeliminowanie punktów, które powodują wyciekanie naszych pieniędzy, nawet jeśli są to małe kwoty, może doprowadzić do zebrania większej sumy, a tym samym otwierają się przed nami możliwości inwestycji lepiej rokujących.

Nieruchomość a inwestycje

0
Nieruchomość a inwestycje

Istnieje kilka ważnych powodów, dla których inwestowanie w nieruchomości uznawane jest za metodę skuteczną i przynoszącą pozytywne efekty.

Przede wszystkim wynajem nieruchomości przynosi nam określone i stałe dochody, co nie jest spotykane w takich metodach, jak na przykład inwestycje w określone surowce. Co więcej, zakup mieszkania jest ułatwiony za sprawą banków, które udzielają kredytów w tym celu, co nie jest już tak powszechne, gdy planujemy inny rodzaj inwestycji. Wszelkie sytuacja zagrożenia lub zniszczenia, którą mogą spowodować straty w naszym mieszkaniu, mogą zostać odpowiednio wcześnie ubezpieczone.

Kolejnym powodem, dla którego warto zainwestować w nieruchomości, jest możliwość zwiększenia jego atrakcyjności na rynku, a co za tym idzie jego wartości. Zabiegi, które możemy wykonać w tym celu to na przykład remonty lub odpowiednie modyfikacje.

Wszystkie wyżej wymienione argumenty sprawiają, że zaangażowanie naszego kapitału w rynek nieruchomości jest opłacalne, ale pojawiają się również propozycje zmian, przez które popularność tej metody spada.

Pierwszym przykładem takich zmian jest budowa tanich mieszkań na wynajem, które ostatecznie mają zostać oddane w ręce najemców. Rozwiązanie te mają być przeznaczone dla tych, których na kredyt nie stać, a weryfikowane są takie dane jak liczba dzieci i zarobki.

Kolejnym punktem, który komplikuje sytuację rynku nieruchomości, jest obowiązkowy wkład własny w przypadku kredytu hipotecznego na cele mieszkaniowe. W ofercie banków znajdziemy minimalny wymagany wkład własny w kredycie mieszkaniowym, który wynosi 10% lub 20%. Warto również przypomnieć, że wkład własny to nie tylko gotówka, ale również zasoby zgromadzone na Indywidualnym Koncie Emerytalnym lub Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego. Brak spełnienia warunku wkładu własnego oznacza dla kredytobiorcy podwyższenie marży kredytowej, a tym samym większe obciążenie.

Przed podjęciem właściwej decyzji co do inwestowania w rynek nieruchomości, warto dokładnie przeanalizować wszelkie plusy, a przede wszystkim negatywne aspekty takiego rozwiązana.

Lokata dla najmłodszych

0
Lokata dla najmłodszych

W edukację finansową smyków najlepiej jest zadbać od najmłodszych lat, zaczynając na przykład od zabawy w sklep. Kolejnym krokiem jest wypłata kieszonkowego w systematycznych odstępach czasu. Takie działania uczą dziecko, jak gospodarować otrzymanym kapitałem, a także pomagają zrozumieć znaczenie i wartość pieniądza. Nie do przecenienia jest tutaj przykład, który powinien pochodzić ze strony dorosłych.

Rozpoczynając oszczędzanie, warto ustalić kilka istotnych kwestii, które sprawią, że nasze wysiłki będą bardziej przejrzyste, a tym samym łatwiejsze do osiągnięcia. Po pierwsze zaplanujmy określony cel, na który odkładamy nasze oszczędności, czyli wszystkie te rzeczy, które mogą pomóc naszym dzieciom w uzyskaniu lepszego życia.
Kolejnym krokiem jest oszacowanie odpowiedniej sumy, którą musimy mieć, aby zrealizować wcześniej wybrane zadanie.

Następnie bardzo istotnym elementem jest umieszczenie naszego celu w kalendarzu, aby rzeczywiście był on konkretnym pomysłem z datą rozpoczęcia oraz datą zakończenia. W przeciwnym wypadku może okazać się, że jest to wyłącznie marzenie, a nie określona strategia. Na koniec warto przemyśleć jakie kwoty w skali miesiąca jesteśmy w stanie odkładać, aby nie były zbyt wielkim obciążeniem dla naszego domowego budżetu.

Poza charakterem edukacyjnym i prostymi zabawami możemy także wykorzystać dostępne na rynku produkty finansowe, takie jak lokaty. Lokata dla dziecka jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla zapewnienia naszym pociechom właściwego startu i zawiera wiele pozytywnych aspektów.

Przede wszystkim jest to doskonałe ćwiczenie dla nas, a także dla najmłodszych. Buduje to poczucie wartości pieniądza oraz wyrabia dobre nawyki, które mogą być przydatne w przyszłości.
Środki zaoszczędzone w ten sposób dają ogromne możliwości naszym dzieciom, które mogą prowadzić do zyskania znacznej przewagi w dorosłym życiu.

Kolejnym argumentem jest upragnione poczucie bezpieczeństwa. Posiadając oszczędności dla naszych dzieci, możemy być spokojni o wszelkie możliwe scenariusze, których po prostu nie jesteśmy w stanie przewidzieć.

Przeczytaj też