DORADCA NIERUCHOMOŚCI

0
DORADCA NIERUCHOMOŚCI

Doradca, który powiązany jest bezpośrednio z rynkiem nieruchomości, może być określany jako profesjonalny opiekun każdego, kto ma zamiar nabyć albo sprzedać swój lokal czy obiekt. Od kompetencji doradcy ds. nieruchomości zależy to, czy jego klient nabędzie nieruchomość, która najlepiej odpowiada jego oczekiwaniom i zasobom finansowym lub też czy sprzeda ją po najwyższej możliwej cenie, adekwatnej do wartości.

Wymagania wobec doradcy do spraw nieruchomości

Istotne jest, aby doradca był uczciwy, zaangażowany w swoją pracę, posiadał wiedzę na temat rynku nieruchomości oraz umiejętności jego precyzyjnej analizy. Pracownik zajmujący się doradztwem w branży nieruchomości powinien posiadać odpowiednie cechy charakteru i osobowości, takie jak otwartość i swoboda komunikacji, które są niezbędne do nawiązywania kontaktów biznesowych i sprawnego porozumiewania się z klientem, a także umiejętności marketingowe.

Praca na stanowisku doradcy ds. nieruchomości wymaga odpowiedniego i wszechstronnego wykształcenia:

 • studia wyższe,
 • studia podyplomowe z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
 • licencja z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
 • półroczne praktyki zawodowe (min. 200 godz.) w odpowiedniej organizacji zawodowej, która posiada listę pośredników lub zarządców z uprawnieniami do przeprowadzania praktyk zawodowych.

DORADCA NIERUCHOMOŚCIPonad to, doradca powinien także sprawnie poruszać się po wszelkiego rodzaju zawiłościach prawnych, które są nieodłączną częścią umów kupna i sprzedaży. Doradcy do spraw nieruchomości często zostają pośrednikami obrotu nieruchomościami, zdobywając kolejne licencje, na przykład rzeczoznawcy majątkowego.

Obowiązki doradcy ds. nieruchomości

Praca doradcy do spraw nieruchomości nie należy do najłatwiejszych, a spośród wielu obowiązków najważniejsze są:

 • zdobywanie kontaktów do klientów zainteresowanych sprzedażą lokali czy obiektów,
 • dokonywanie analizy rynku nieruchomości,
 • tworzenie opisów nieruchomości i ich okolic a także przygotowywanie ich wizualizacji,
 • gromadzenie informacji na temat wad i zalet konkretnego lokalu,
 • prezentowanie proponowanych lokali klientom,
 • opracowywanie dokumentacji całej transakcji,
 • bieżące doradztwo formalno – prawne w zakresie kupna/sprzedaży nieruchomości.

Doradca ds. nieruchomości swój profesjonalizm winien wykazać również we współpracy z klientem. Powinien on zadbać o to, aby klient:

 • nabył takie mieszkanie, które najlepiej odpowiada jego oczekiwaniom i możliwościom finansowym,
 • kupił taki lokal, który będzie atrakcyjny cenowo względem ogólnie panujących trendów,
 • został poinformowany o możliwościach, które może oferować zakupione przez niego mieszkanie za kilka lat,
 • nie przepłacał w kwestii kosztów eksploatacyjnych ponoszonych z tytułu uzyskania prawa własności do lokalu,
 • poznał wszelkie wady i zalety wybranego lokalu,
 • posiadał gwarancję, że dokonywana przez niego transakcja jest uczciwa i bezpieczna, a pieniądze zostały właściwie zainwestowane.

Praca doradcy, ze względu na swoją specyfikę, wymaga dużo profesjonalizmu, zaangażowania, czasu i mobilności.

DORYWCZA PRACA W DOMU

0
DORYWCZA PRACA W DOMU

W Polsce na pracę dorywczą decydują się w równym stopniu kobiety, jak i mężczyźni. Decyzja ta w latach poprzednich wynikała z trudnej sytuacji na rynku pracy, chęci na dorobienie dodatkowych pieniędzy lub zdobycia doświadczenia. Prace dorywcze są bardzo popularne wśród studentów, którzy poszukują pracy np. na okres wakacji. Pod względem wieku osób pracujących, nietypowe formy zatrudnienia są najbardziej popularne wśród osób w wieku 15-24 lata, drugą w kolejności grupą są osoby w wieku 60 lat i więcej.

 Jaką pracę wybrać?

Osoby, które chcą wziąć sprawy we własne ręce, ale nie są pewne na jaką branżę postawić, mogą przemyśleć różne propozycje dorywczej pracy w domu. Nie wymaga ona wynajmowania biura i płacenia czynszu, sprawdzi się w przypadku osób, które nie szukają współpracowników, a więc mogą w domowym zaciszu pracować wyłącznie na własny rachunek.

Praca on-line

Taką formę zarobku często preferują freelancerzy pracujący dla mediów i wydawnictw – DORYWCZA PRACA W DOMUredaktorzy, montażyści, korektorzy, graficy a także tłumacze, którzy do obróbki danego materiału potrzebują tylko kilku narzędzi (komputer, Internet, telefon). Inną formą zarabiania przez Internet jest wypełnianie ankiet, polegające na wyrażaniu swojej opinii w otrzymywanych mailowo ankietach czy też klikanie w reklamy. Można również prowadzić bloga o tematyce, która jest naszą pasją lub jesteśmy w niej ekspertami. Żeby jednak zarobić pieniądze na blogowaniu, należy trafić w grupę zainteresowanych odbiorców oraz systematycznie publikować dobre i ciekawe treści.

Dla młodych mam

Jednoosobowy biznes to wyśmienity pomysł dla młodych matek, które nie chcą wypaść z rynku pracy. Pracą dorywczą mogą być dla nich tłumaczenia, programowanie, tworzenie stron internetowych, copywriting, prowadzenie działalności e-commerce, prowadzenie bloga lub strony internetowej na temat macierzyństwa. Kobiety z talentem do rękodzieła mogą pozwolić sobie na urządzenie swojego warsztatu w domu i wykorzystać swoje umiejętności, np. tworzenie oryginalnych zabawek i akcesoriów dla maluchów.

Dla mobilnych

Dobrym pomysłem na pracę dorywczą jest świadczenie swoich usług u klienta.

Taką formę wybierają np. wizażyści, fryzjerzy, fizjoterapeuci, masażyści, treserzy psów, konsultanci ślubni, spece od komputerów a nawet gosposie domowe. Telefonicznie umawiamy się z klientem na wizytę i w jego domu lub firmie i robimy swoje.

Dla tych, co lubią doradzać

Doradzać można we własnym domu, mailowo lub telefonicznie. Internet udostępnia darmową wiedzę z wielu dziedzin, jednak większości informacji nie można odnieść do indywidualnych problemów. Dietetycy, radcy prawni, psychoterapeuci, styliści czy doradcy zawodowi dysponują zaś pogłębioną wiedzą i umiejętnością zastosowania jej w praktyce. Niezbędne do rozpoczęcia takiej działalności jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji czy certyfikatów lub doświadczenia zawodowego.

Istnieją także możliwości dodatkowego zarobku poprzez inwestowanie w innowacyjne projekty (kryptowaluty) czy też w opcje binarne. Propozycje te są dochodowe, wiążą się jednak z ryzykiem utraty zainwestowanych pieniędzy.

EMERYTURA PO MĘŻU

0
EMERYTURA PO MĘŻU

Emerytura po mężu, to nic innego, jak renta rodzinna wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych po śmierci małżonka.

Renta rodzinna, czy też jak ktoś woli bardziej potocznie – emerytura po mężu, przysługuje kobiecie, której zmarły małżonek miał ustalone prawo do emerytury, bądź spełniał ustawowe warunki do uzyskania takiego świadczenia, jak choćby osiągnięcie wieku emerytalnego.

Kiedy żona może otrzymać emeryturę po mężu?

Tak zwaną emeryturę po zmarłym mężu otrzyma kobieta, która w dniu jego śmierci:

 • miała skończone 50 lat lub została uznana za niezdolną do pracy,
 • wychowuje przynajmniej jedno dziecko, wnuka lub rodzeństwo uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu, jeśli nie skończyło ono 16. roku życia lub 18. – jeśli kształci się w szkole,
 • sprawuje opiekę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnego życia,
 • skończyła 50 lat lub utraciła zdolność do pracy już po śmierci męża, jednak nie później, niż w ciągu 5 lat od jego zgonu.

Oczywiście renta rodzinna należy się nie tylko wdowom, uprawnione są do niej między EMERYTURA PO MĘŻUinnymi dzieci i rodzice, no i oczywiście wdowcy. Jednak statystyki bezwzględnie pokazują, że taka sytuacja najczęściej dotyczy pań – ze względu między innymi na wyższą długość życia kobiet. To one w większości pobierają świadczenie po zmarłym mężu. Dlatego o tego typu świadczeniu przyjęło się mówić: emerytura po mężu.

 

Wysokość emerytury po mężu

Tak zwana emerytura po mężu stanowi maksymalnie 85 % świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu małżonkowi. W przypadku dwóch osób pobierających rentę po zmarłym członku rodziny, jest to 90 %, trzech – 95 %.

Ze względu m. in. na wysokie koszty, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zarekomendował rządowi podniesienie wieku kobiet uprawnionych do pobierania emerytury po mężu, tak aby wartością graniczną był nie pułap 50 lat, ale osiągnięcie przez nią wieku emerytalnego 60 lat.

Według ZUS nie ma uzasadnienia, które wyjaśniałoby konieczność pobierania emerytury po mężu przez kobiety będącej jeszcze w wieku produkcyjnym, a więc mogącej pracować. Według ZUS podniesienie kryterium wieku pozwoliłoby na oszczędność w budżecie państwa rzędu 1,5 miliarda złotych rocznie.

Emerytura po mężu dla pracującej żony

Pobieranie emerytury po mężu nie wyklucza pracy zarobkowej, ale trzeba pamiętać, że obowiązują te same zasady, co w przypadku innych rent i emerytur. A więc nie ma żadnych limitów w przypadku umów nie objętych składką na ubezpieczenie społeczne (np. umowy o dzieło). Jednak w przypadku umów o pracę czy umów zlecenia, trzeba pamiętać o progach, których przekroczenie powoduje zmniejszenie lub całkowite odebranie emerytury po mężu.

Zamiana emerytury po śmierci męża

W przypadku, kiedy kobieta sama nabywa prawo do emerytury, albo już je posiada w momencie śmierci małżonka, musi ona dokonać wyboru, gdyż dopuszczalne jest pobieranie tylko jednego świadczenia. Zgodnie z zasadami zdrowego rozsądku wybiera się w zdecydowanej większości przypadków tę emeryturę, która jest wyższa.

Zasady udzielania pożyczek ratalnych

0

Pożyczka ratalna może być udzielona osobie, która ma regularne dochody i pozytywną historię kredytową. Wniosek pożyczkowy należy złożyć za pośrednictwem strony internetowej pożyczkodawcy. Po dokonaniu wyboru wysokości pożyczki, trzeba potwierdzić swoje dane poprzez wykonanie przelewu identyfikacyjnego o symbolicznej wysokości.

GDZIE NAJLEPIEJ ZAŁOŻYĆ KONTO BANKOWE

0
GDZIE NAJLEPIEJ ZAŁOŻYĆ KONTO BANKOWE

Konta bankowe spełniają w dzisiejszym świecie dwie podstawowe funkcje: rozliczeniową oraz oszczędnościowo-lokacyjną. Na użyteczność konta wpływa przede wszystkim dostępność do konta i usług dostępnych w ramach konta oraz łatwość i cena skorzystania z tych dodatkowych usług. Można powiedzieć, że najlepsze konto bankowe powinno zapewniać: wysoki dochód z oprocentowania pieniędzy na nim zgromadzonych, a przy tym mieć jak najniższe koszty obsługi. Najlepsze konto to oszczędne i tanie w utrzymaniu konto cechujące się maksymalną funkcjonalnością, dostępem oraz bezpieczeństwem. Jednak zawarcie wszystkich tych parametrów w ramach jednego konta nie jest możliwe. Dlatego najczęściej musimy szukać kompromisu między cechami konta jakie są dla nas niezbędne a kosztami.
Poniżej przedstawiono podstawowe cechy kont bankowych, które ułatwią wybór najkorzystniejszej oferty bankowej:

 Opłaty bankowe i prowizje

Jednym z kluczowych czynników jest wysokość stałych opłat bankowych oraz prowizji. Np. przy dużej ilości wykonywanych przelewów w okresie miesiąca ważne jest, by konto dysponowało tanimi albo darmowymi przelewami zewnętrznymi.

Oprocentowanie konta

Jeśli zależy nam na wysokim oprocentowaniu wkładów na rachunku czy lokatach, wówczas najlepiej założyć jedno z wysoko oprocentowanych kont oszczędnościowych. Istotne jest także oprocentowanie kredytu w rachunku lub salda debetowego.

Bankomaty bezprowizyjne

Niewątpliwie bardzo ważnym jest bezprowizyjna wypłata z konta z jak największej sieci bankomatów również innych banków. Istotna jest liczba takich bankomatów i ich odległość od miejsca zamieszkania.

Karty płatnicze do konta

Istotna jest także oferta kart płatniczych, jak i kredytowych oraz koszty korzystania z ww. kart. Warto zwrócić uwagę na tę kwestię przy częstym wypłacaniu pieniędzy z bankomatów oraz korzystaniu z bezgotówkowych form płatności.

Dostęp do konta

GDZIE NAJLEPIEJ ZAŁOŻYĆ KONTO BANKOWETradycyjne konto bankowe obsługiwane jest poprzez sieć stacjonarnych oddziałów bankowych, jak również za pośrednictwem kanału internetowego. Konta takie oferuje obecnie większość banków w Polsce. Konto może być także wyłącznie internetowe. Obsługa takiego konta bankowego odbywa się za pośrednictwem Internetu, również z wykorzystaniem innych metod zdalnego dostępu do konta (telefon, bankomaty, sms, wap).

Dodatkowe usługi i funkcjonalności

Dodatkowe funkcjonalności konta, czyli zakres operacji jakie możemy wykonać (np. przelewy zagraniczne) oraz dostępność innych produktów finansowych tj. lokat, kredytów, funduszy inwestycyjnych, usługi maklerskiej, ubezpieczeń.

Najlepsze konto w banku – gdzie założyć?

Klienci często wiedzą jak założyć konto w banku, jednak nie mają pewności, który bank oferuje najkorzystniejszą ofertę. Warto  skorzystać z porównywarki kont, np. na stronie http://direct.money.pl/kontaosobiste/. Należy zaznaczyć operacje, które wykonujemy najczęściej (przelewy online, wypłaty z bankomatu, zlecenia stałe, polecenia przelewu) i zaznaczyć opcję „pokaż oferty”. W odpowiedzi zwrotnej otrzymamy najlepsze oferty.

Gdzie otworzyć konto w banku?

0
GDZIE ZAŁOŻYĆ KONTO BANKOWE

Konta osobiste to konta bankowe dla osób fizycznych (indywidualne lub wspólne), zwane inaczej rachunkami oszczędnościowo-rozliczeniowymi (w skrócie ROR-ami). W którym banku otworzyć konto osobiste? O wyborze powinien decydować zakres świadczonych usług oraz koszt zarówno jego prowadzenia, jak i usług. Musimy określić, z których usług będziemy korzystać bardzo często (na przykład wypłaty z bankomatu czy przelewy), a z jakich usług dużo rzadziej. Przed założeniem własnego konta warto zobaczyć porównania kont bankowych, tzn. szczegółowe porównanie opłat i prowizji kont bankowych: opłaty za prowadzenie konta, opłaty za kartę do konta, prowizje za przelewy, darmowe bankomaty itp.) oraz aktualne rankingi kont bankowych.

Propozycje kont bankowych

Banki mają w swojej ofercie różne konta dostosowane do potrzeb indywidualnych różnych GDZIE ZAŁOŻYĆ KONTO BANKOWEgrup klientów. Jeśli studiujemy i szukamy taniego konta bankowego dla studenta musimy przejrzeć oferty kont studenckich. Natomiast jeśli jesteśmy osobą niepełnoletnią (poniżej 18 lat) warto porównać propozycje banków w zakresie kont młodzieżowych. Jeśli jesteśmy zainteresowani kontem do oszczędzania o wysokim oprocentowaniu – zobaczmy porównania kont oszczędnościowych. Jeżeli rozważamy założenie taniego konta walutowego, należy zwróć uwagę na charakterystyki kont walutowych. Jeśli mamy swoją firmę i szukamy odpowiedniego konta bankowego koniecznie musimy przyjrzeć się porównaniom kont firmowych.

Sektor bankowości w Polsce

Analizując banki działające w Polsce w pierwszej kolejności należy wziąć pod uwagę ich bezpieczeństwo, zwłaszcza strukturę właścicielską. Gwarancja bezpieczeństwa danego banku, prowadzonej przez niego działalności pozwoli zdecydować, gdzie założyć konto bankowe.

Polska dostosowała się do dyrektywy Komisji Europejskiej związanej z „restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją banków”. Zmiany w prawie sprawiły, że zagraniczny bank będący w trudnej sytuacji może bardzo szybko wyciągnąć kapitał od spółki zależnej działającej w Polsce.

Zazwyczaj sprzeciwiamy się ingerencji państwa w gospodarkę, jednak należy pochwalić niedawną decyzję polskich władz o repolonizacji banku Pekao. Do tej pory właścicielem Pekao był włoski UniCredit, a jak powszechnie wiadomo włoski system bankowy znajduje się w opłakanej kondycji. Tylko w ostatnich tygodniach ogłoszono upadłość dwóch dużych włoskich banków.

Ze względu na problemy banków w wielu krajach zachodnich, analiza struktury właścicielskiej jest czymś absolutnie obowiązkowym. Możliwość nagłego odpływu kapitału sprawia, że odradzamy korzystanie z usług BZ WBK, BGŻ BNP czy Millenium.

Z kolei po stronie rekomendacji, pomimo przeciętnego poziomu obsługi, zapisujemy największy polski bank, czyli PKO BP. Swoje środki często lokują w nim osoby starsze, co ogranicza ryzyko związane z paniką i runem na banki.

Jeszcze istotniejszy jest fakt, że PKO BP stanowi własność Skarbu Państwa. Rząd zwyczajnie nie może pozwolić na to, aby bankowi stała się jakakolwiek krzywda. To niezwykle istotna kwestia, która silnie przemawia za lokowaniem środków w PKO BP.

GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA

0
GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna

Absolwenci tego kierunku wyposażeni są w interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego, a ponadto wiedzę ekonomiczną, przyrodniczą i społeczną. Gospodarka przestrzenna to wielodziedzinowe studia oparte na znajomości wielu zakresów. Należą do nich:

 • statystyka;
 • metody analizy przestrzennej;
 • projektowanie geometryczne;
 • planowanie przestrzenne;
 • planowanie urbanistyczne;
 • gospodarowanie gruntami.
 • projektowanie krajobrazu;
 • geografia ekonomiczna;
 • gospodarka komunalna;
 • geodezja i kartografia;

Wiedza i umiejętności

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna uczą prawidłowej interpretacji informacji o procesach i zjawiskach: przyrodniczych, ekonomicznych oraz społecznych (w tym kulturowych, politycznych i prawnych) z zakresu gospodarki przestrzennej, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich oraz stanu środowiska i jego zasobów.

GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIAW takcie zajęć studenci zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające między innymi na przygotowywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz formułowanie strategii rozwoju lokalnego i regionalnego.

Studenci mają możliwość poznania zasad planowania społecznego, gospodarczego i przestrzennego rozwoju miast oraz regionów, jak też obszarów wiejskich.

Ponadto uczą się programowania rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej, a także rozwiązywania problemów dotyczących gospodarki nieruchomościami czy też zarządzania środowiskiem, w tym formułowania zasad zrównoważonego rozwoju.

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu prawa i norm (zawodowych, etycznych) oraz ich wykorzystania w celu rozwiązywania konkretnych problemów z zakresu gospodarki przestrzennej.

Słuchacze tego kierunku potrafią zweryfikować przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) lub proponować usprawnienia istniejących rozwiązań technicznych z zakresu gospodarki przestrzennej. Ponadto posiadają umiejętności planowania i samodzielnego przeprowadzania prac badawczych (analizy, pomiary i symulacje) oraz interpretacji i wnioskowania wyników.

Absolwenci potrafią również przygotować i przedstawić pisemne lub ustne wystąpienie dotyczące zagadnień z zakresu gospodarki przestrzennej, z wykorzystaniem opinii teoretycznych, w tym także wyników własnych badań.

Absolwenci Gospodarki przestrzennej zatrudnienie mogą znaleźć:

 • w urzędach gmin, starostwach i urzędach marszałkowskich, w szczególności w komórkach zajmujących się koordynacją rozwoju, promocją, mieniem komunalnym, przygotowywaniem inwestycji, gospodarką komunalną, ochroną środowiska, gospodarką gruntami, turystyką i rekreacją,
 • w urzędach administracji rządowej i biurach agencji rządowych,
 • w biurach projektowych i konsultingowych pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego,
 • w przedsiębiorstwach oddziałujących na środowisko i korzystających z jego zasobów,

w biurach obrotu nieruchomościami, bankach i innych firmach prywatnych.

GRAFIKA KOMPUTEROWA STUDIA WARSZAWA

0
GRAFIKA KOMPUTEROWA STUDIA WARSZAWA

W ostatnich latach obserwuje się rosnące zapotrzebowanie na kreatywnych grafików sprawnie posługujących się wyspecjalizowanym oprogramowaniem komputerowym. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom wyższe uczelnie oferują studia, których program nauczania łączy wrażliwość artystyczną z najnowszymi technologiami informatycznymi.

Grafika komputerowa na studiach

Prowadzone studia na kierunku grafika komputerowa kształcą i rozwijają samodzielność GRAFIKA KOMPUTEROWA STUDIA WARSZAWAmyślenia twórczego, kształtują postawy kreatywne wobec sztuki, zapewniają rzetelną i wszechstronną znajomość problematyki sztuk graficznych z jej specyfiką warsztatową i technologiczną. Zakres tematyczny przedmiotów dostosowany jest do rozwoju technologii oraz zmieniających się tendencji w grafice komputerowej. Programy studiów dostosowane są również do wymagań rynku pracy.

Proponowana tematyka zajęć obejmuje między innymi:

 • analiza i algorytmy przetwarzania obrazów,
 • grafika komputerowa,
 • programowanie 3D,
 • fotografia cyfrowa i reklamowa,
 • film cyfrowy i reklamowy,
 • techniki przetwarzania obrazów.

Kompetencje absolwenta

Absolwent grafiki komputerowej ma wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przewidziane dla kierunku kształcenia. Prowadzone na uczelniach zajęcia związane z kierunkiem studiów to poznanie i opanowanie tradycyjnych form grafiki takich jak: rysunek, malarstwo, kształcenie zmysłu plastycznego, plastycznej wyobraźni, kreatywnego myślenia.

Druga kategoria zajęć obejmuje poznanie i opanowanie technik związanych z multimediami. Absolwent studiów będzie gruntownie przygotowany zarówno pod względem technicznym jak i artystycznym do tworzenia projektów dwu- lub trójwymiarowych, wirtualnego świata na ekranie komputera w programach 2D i 3D.

Dodatkowo absolwent grafiki komputerowej posiada znajomość:

 • podstawowych metod i technik w zakresie analizy i przetwarzania obrazów oraz ich zastosowania,
 • wybranych metod i technik fotografowania,
 • wybranych metod i technik filmowania oraz montażu nieliniowego,
 • oprogramowania Photoshop i jego możliwości wykorzystania,
 • podstawowych metod i technik modelowania i programowania obiektów 3D.

Praca grafika komputerowego

Grafik, przy pomocy specjalnych programów komputerowych, zajmuje się projektowaniem wszelkiej grafiki, czyli rysunków, plakatów, filmów animowanych, gier komputerowych i innych form użytkowych grafiki. Grafik komputerowy może znaleźć zatrudnienie  w agencjach reklamowych, wydawnictwach, drukarniach, a także w wytwórniach filmowych, telewizyjnych, gier komputerowych, banerów i innych form grafiki lub też prowadzić własną działalność.

Kierunek grafika komputerowa na uczelniach w Warszawie

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania (WIT);

Społeczna Akademia Nauk (SAN);

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK);

Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej;

Akademia Sztuk Pięknych (ASP);

Europejska Akademia Sztuk (EAS);

Europejska Uczelnia (EU);

Warszawska Szkoła Reklamy (WSR);

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (VIZJA).16

INFORMATYKA STUDIA

0
STUDIA KALISZ

Informatyka to dyscyplina naukowa, rozpięta pomiędzy naukami ścisłymi, a technicznymi. Informatyk to specjalista w zakresie przetwarzania danych, a także pisania programów i systemów odpowiedzialnych za realizację procedur, zmierzających do transformacji danych.

Kandydaci na kierunek Informatyka

Nie każdy kandydat na informatykę rozumie, czego dotyczy wybrana przez niego dziedzina.  Niektórzy w dalszym ciągu postrzegają informatyków jako ludzi, którzy naprawiają komputery, włamują się na serwery Pentagonu i administrują systemy komputerowe. Obecnie działy informatyczne stanowią jedne z największych w dużych firmach, a specjalizacji w tej branży jest coraz więcej. Nie łatwo uzyskać indeks dobrej uczelni technicznej, na kierunku Informatyka, dlatego od lat droga uczniów szkół średnich do rekrutacyjnego sukcesu wygląda bardzo podobnie. Doskonalą oni swoje umiejętności matematyczne, w ramach nauki dwóch przedmiotów: informatyki oraz matematyki. Przygotowanie się do studiów na tym kierunku wiąże się z umiejętnością szybkiej logicznej analizy, tworzenia algorytmów przetwarzania informacji, olbrzymiej liczby rozwiązanych zadań i talentu, który pozwoli na zachowanie entuzjazmu i ciekawości poznawczej.

Oferta dla kandydatów na Informatykę

Informatyka to jeden z najpopularniejszych kierunków. Studia informatyczne realizowane są na bardzo wielu uczelniach: technicznych, ekonomicznych czy INFORMATYKA STUDIAuniwersytetach. W ostatnim czasie pracodawcy biorą pod uwagę nie tylko dyplom informatyka, ale także oceniają macierzystą uczelnię. Co ciekawe linia podziału nie przebiega w oparciu o rozróżnienie między publicznymi a prywatnymi szkołami.
Studiowanie informatyki to praca własna, realizowanie projektów w ramach zajęć laboratoryjnych oraz uczestnictwo w konwersatoriach i wykładach. Program studiów obejmuje przede wszystkim wiedzę związaną z organizacją i przetwarzaniem informacji, matematyką, językami programowania, bazami danych, systemami operacyjnymi, grafiką komputerową i sieciami komputerowymi. Studia wymagają swoistej dyscypliny intelektualnej i bardzo dużego zaangażowania w naukę.

Kariera absolwenta Informatyki

Informatyk, stawiający pierwsze zawodowe kroki, raczej nie może liczyć na wynagrodzenia z górnej półki. Paradoksalnie nie łatwo też uzyskać dobrą pracę, w której otwarte są ścieżki awansu zawodowego. Pomimo olbrzymiej wiedzy, absolwentom informatyki brakuje często praktyki, umiejętności współpracy w ramach projektów i kompetencji społecznych, niezbędnych do współpracy z testerami, zleceniodawcami i innymi interesariuszami projektów. Rozwój zawodowy informatyków przebiega bardzo dynamicznie, dlatego już po kilku latach intensywnej pracy zawodowej, dobrze pracujący programiści, administratorzy, projektanci rozwiązań sieciowych przechodzą do swoistej ekstraklasy. Wraz z rosnącym doświadczeniem zawodowym informatyka rynek pracy staje się dla niego o wiele bardziej przychylny niż na początku kariery, Dlatego też miana pracy, dla doświadczonego informatyka, z dużym portfolio zrealizowanych projektów, to przysłowiowa „pestka”.15

INFORMATYKA ZAOCZNIE WARSZAWA

0
INFORMATYKA ZAOCZNIE WARSZAWA

Informatyka łączy wiedzę i umiejętności na temat ogółu metod tworzenia i przetwarzania oraz przekazu informacji, m.in.: w technice i ekonomii. Nauka ta zajmuje się także urządzeniami oraz tworzeniem, przekształcaniem i przekazywaniem danych za pomocą INFORMATYKA ZAOCZNIE WARSZAWAprogramów wykorzystujących zawarte w nich informacje do określonych działań. Kierunek ten od wielu lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, co z pewnością ma związek z tym, iż absolwenci informatyki nie mają problemów ze znalezieniem pracy.

Uczelnie prowadzące kierunek studiów informatyka w Warszawie:

 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; Wydział Cybernetyki
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy.Szkoła Nauk Ścisłych
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki
 • Uniwersytet Warszawski; Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki; bioinformatyka i biologia systemów – Wydział Biologii oraz Wydział Fizyki; informatyka i ekonometria –Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Politechnika Warszawska; Wydział Elektryczny; Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych; Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych; Wydział Geodezji i Kartografii – geoinformatyka
 • Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie; Wydział Informatyki i Telekomunikacji
 • Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki w Warszawie
 • Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie; Wydział Informatyki
 • Europejska Uczelnia w Warszawie; Wydział Informatyki
 • Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie; Wydział Informatyki
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Wydział Inżynierski
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie; Wydział Menedżerski i Nauk Technicznych
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych; Wydział Informatyki
 • Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi; Filia Społecznej Akademii Nauk w Warszawie; Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie
 • Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych z siedzibą w Warszawie; Wydział Nauk Społecznych i Technik Komputerowych

Przeczytaj też