ZAŁOŻENIE KONTA W BANKU
Banki coraz bardziej upraszczają procedury związane z założeniem konta: cały proces przebiega szybko i bez zbędnych formalności, a klienci mają do wyboru różne...
ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI
Pierwszym krokiem przy zakładaniu własnej firmy jest wybór formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej. Każda forma działalności gospodarczej ma swoje zalety i wady, również...
ZAROBKI SPEDYTORA
Rozwój transportu krajowego i międzynarodowego spowodował, że spedytorzy wymiennie nazywani specjalistami do spraw eksportu cieszą się niezwykłym zainteresowaniem na rynku pracy. Na czym...
NALICZANIE URLOPU WYPOCZYNKOWEGO
Urlop wypoczynkowy przysługuje tylko osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.  Nie należy się natomiast osobom pracującym na umowę cywilno-prawną, czyli umowę-zlecenie i...
WIEK EMERYTALNY KOBIET
Obecny porządek prawno-podatkowy preferuje dwie formy oszczędzania na emeryturę: IKE i IKZE. Można to jednak robić również poza systemem, samodzielnie. Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) IKE...