Biała lista podatników VAT - czym jest i czy warto z niej korzystać

Biała lista podatników VAT to nowe, ogólnodostępne narzędzie, dzięki któremu możemy uzyskać pewne informacje o przedsiębiorcach, którzy są podatnikami VAT. To funkcjonująca od września 2019 roku darmowa baza danych, w której możemy sprawdzić wiarygodność podmiotów, z którymi chcemy podjąć współpracę, czy też, z którymi już łączą nas pewne interesy. W jakim celu? Przede wszystkim po to, aby sprawdzić wiarygodność naszych kontrahentów. Wykaz ma formę elektroniczną i daje nam możliwość sprawdzenia statusu podatnika aż do 5 lat wstecz. To całkiem długi okres, a w związku z tym, że ostrożności nigdy za dużo – warto zajrzeć i upewnić się, czy mamy do czynienia z odpowiednimi partnerami.

1. Kogo i jakie dane znajdziemy w białej liście?

Biała lista zawiera informacje o podmiotach, które zostały zarejestrowane jako podatnicy VAT przez naczelnika urzędu skarbowego. Znajdziemy w niej nazwę firmy lub imię i nazwisko, numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany dla celów podatkowych oraz status podmiotu, numer REGON oraz KRS, a także adres siedziby lub adres stałego zamieszkania w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności przez osobę fizyczną. Poza tym, lista zawiera szereg informacji o osobach uprawnionych do reprezentowania podmiotu, prokurentów, wspólników. No i przede wszystkim widnieją w niej dane dotyczące numerów firmowych rachunków rozliczeniowych lub imiennych, które zostały otwarte w związku z prowadzoną działalnością w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Ta informacja z pewnością pozwoli nam na sprawdzenie autentyczności podanych numerów rachunków, na które mamy dokonać płatności. Jeśli numer wskazany przez kontrahenta różni się od numeru wykazanego w białej liście – warto wyjaśnić te rozbieżności przed dokonaniem przelewu. Dokonanie należnych płatności na inny rachunek może nam potem uniemożliwić rozliczenie poniesionych wydatków w kosztach podatkowych.

2. Korzystanie z listy – przywilej czy obowiązek?

Należy pamiętać, że uruchomieniu białej listy towarzyszy wprowadzenie sankcji podatkowych, jeśli nie będzie stosowana a od 1 stycznia 2020 roku korzystanie z niej jest dla przedsiębiorców obowiązkiem. Z założenia ma ona pomóc uszczelnić system VAT i dlatego wymagane jest jej stosowanie. Ale trzeba przyznać, że może nam pomóc w naszych interesach, więc może warto się z nią zaprzyjaźnić.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here