Inwestowanie w akcje

Akcje uchodzą za jeden z bezpieczniejszych instrumentów pozwalających inwestować posiadane środki. Inwestorzy posiadający akcje w swoim portfelu inwestycyjnym nie muszą podejmować decyzji o ich sprzedaży, kierując się intuicją – mogą korzystać z wielu narzędzi, w tym analizy technicznej i fundamentalnej. Która z nich sprawdza się lepiej?

Czym jest i jak działa analiza techniczna?

Analiza techniczna cieszy się dużą popularnością zarówno wśród początkujących, jak i doświadczonych inwestorów. Z tego względu standardem jest, że większość platform transakcyjnych pozwala użytkownikom na korzystanie z różnych wskaźników. Przykładowe narzędzia, do jakich mają dostęp inwestorzy, to:

  • Średnia ruchoma
  • Poziomy Fibonacciego
  • VWAP
  • Kanał Keltnera
  • Wskaźnik RSI

Jak analiza techniczna pomaga podczas handlu akcjami? Korzystając z analizy technicznej, inwestor może prognozować ruchy cenowe różnych instrumentów inwestycyjnych, np. akcji – więcej informacji tutaj. W konsekwencji może on podejmować trafne decyzje inwestycyjne, czyli sprzedawać lub kupować akcje w momencie, w którym transakcje te będą opłacalne.

Kiedy sprawdzi się analiza fundamentalna?

Spółki nie funkcjonują w próżni, ale w otoczeniu rynkowym. Jeszcze przed zakupem akcji inwestor musi sprawdzić, jak dana spółka radzi sobie na tle konkurencji i jakie osiąga wyniki finansowe. Służy do tego właśnie analiza fundamentalna. Jak w praktyce wygląda analiza fundamentalna spółki?

Aby odpowiedzieć na pytanie, czy warto inwestować w dane akcje, konieczne jest dokonanie oceny spółki, uwzględniając różne aspekty. Jak można przeczytać w tym artykule, analiza fundamentalna składa się z kilku etapów – są to:

  • Analiza makroekonomiczna – koncentruje się na sytuacji gospodarczej i politycznej czy realizowanej przez państwo polityce fiskalnej
  • Analiza branżowa – polega na ocenie m.in. ryzyka inwestowania w danej branży (sektorze)
  • Analiza sytuacyjna spółki – pod uwagę brane są czynniki niefinansowe, w tym perspektywy rozwoju czy sytuacja spółki na tle konkurencji
  • Analiza finansowa – sprowadza się do przeanalizowania dokumentów finansowych spółki, a zwłaszcza sprawozdań finansowych

Po wykonaniu powyższych kroków możliwa jest wycena akcji i określenie, czy badaną spółką warto się zainteresować.

Analiza techniczna czy fundamentalna – co wybrać?

W przypadku inwestowania w akcje najlepiej wykorzystać zarówno analizę techniczną, jak i fundamentalną. Tych dwóch metod analizy nie można stosować zamiennie, gdyż odnoszą się one do innych czynników. Korzystając z analizy fundamentalnej, inwestor ocenia, czy opłaca mu się kupić określone akcje. Z kolei analiza techniczna pozwala wskazać optymalny moment na otwarcie lub zamknięcie pozycji.

Zarówno z zakresu analizy technicznej, jak i analizy fundamentalnej przeprowadzane są liczne kursy i szkolenia. Początkujący inwestorzy mają zatem szerokie możliwości, aby uzupełnić wiedzę i samodzielnie sprawdzić, jak te metody analizy sprawdzają się w praktyce.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here