# Jak wygląda test case?

## Wprowadzenie

Test case, czyli przypadki testowe, są nieodłącznym elementem procesu testowania oprogramowania. Są to szczegółowe instrukcje, które opisują kroki, jakie należy podjąć w celu przetestowania określonej funkcjonalności lub cechy programu. W tym artykule dowiesz się, jak wygląda typowy test case i jakie elementy powinien zawierać.

## Struktura test case

### Nagłówek

Każdy test case powinien mieć odpowiednio sformatowany nagłówek, który zawiera podstawowe informacje na temat testu. Nagłówek powinien zawierać:

„`html

Nagłówek

„`

– **ID test case**: unikalny identyfikator przypadku testowego
– **Nazwa test case**: krótki opis, który jednoznacznie identyfikuje test
– **Opis**: bardziej szczegółowy opis celu testu

### Warunki wstępne

Przed przystąpieniem do testowania, często istnieją pewne warunki wstępne, które muszą zostać spełnione. Mogą to być na przykład odpowiednie dane wejściowe lub konfiguracja systemu. Warunki wstępne powinny być jasno opisane, aby tester wiedział, jak przygotować środowisko przed rozpoczęciem testu.

„`html

Warunki wstępne

„`

– Warunek 1: opis warunku wstępnego 1
– Warunek 2: opis warunku wstępnego 2
– …

### Kroki testowe

Kroki testowe to najważniejsza część test case. Opisują one poszczególne czynności, jakie tester powinien wykonać, aby przetestować daną funkcjonalność. Kroki powinny być jasne, zwięzłe i łatwe do wykonania. Każdy krok powinien być opisany w oddzielnym punkcie.

„`html

Kroki testowe

„`

1. Krok 1: opis kroku 1
2. Krok 2: opis kroku 2
3. …

### Oczekiwane rezultaty

Po wykonaniu wszystkich kroków testowych, tester powinien wiedzieć, jakie rezultaty oczekuje się uzyskać. Oczekiwane rezultaty powinny być precyzyjnie opisane, aby można było jednoznacznie stwierdzić, czy test zakończył się sukcesem czy niepowodzeniem.

„`html

Oczekiwane rezultaty

„`

– Oczekiwany rezultat 1: opis oczekiwanego rezultatu 1
– Oczekiwany rezultat 2: opis oczekiwanego rezultatu 2
– …

### Warunki końcowe

Po zakończeniu testu mogą istnieć pewne warunki końcowe, które należy sprawdzić. Mogą to być na przykład stan systemu po wykonaniu testu lub wygenerowane raporty. Warunki końcowe powinny być opisane w celu upewnienia się, że test został wykonany poprawnie.

„`html

Warunki końcowe

„`

– Warunek końcowy 1: opis warunku końcowego 1
– Warunek końcowy 2: opis warunku końcowego 2
– …

## Podsumowanie

Test case to strukturalny sposób opisywania testów oprogramowania. Poprzez odpowiednie formatowanie i zawieranie kluczowych informacji, test case umożliwia testerom skuteczne przeprowadzanie testów i dokumentowanie wyników. Pamiętaj, że każdy test case powinien być dostosowany do konkretnego przypadku testowego i uwzględniać specyfikę testowanej funkcjonalności.

Wezwanie do działania: Przejdź do strony https://www.gospodyni24.pl/ i zapoznaj się z informacjami na temat test case’ów.

Link tagu HTML: https://www.gospodyni24.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here