Polisolokaty

Mieli dużo zarobić, a stracili… Polisolokaty, czyli polisy ubezpieczeniowe zintegrowane z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, miały być dla klientów szansą na uzyskanie zysków wyższych niż te osiągane na zwykłych lokatach ze względu na dodatkowe wpływy z inwestycji. W praktyce okazało się jednak, że wynikająca z umowy ubezpieczenia opłata likwidacyjna uczyniła całe przedsięwzięcie kompletnie nieopłacalnym. Ostatnio jednak sporo mówi się o odzyskaniu środków z opłaty likwidacyjnej. Jak to zrobić?

1. Polisolokaty – na czym polega problem?

2. Czym jest opłata likwidacyjna?

3. Skuteczna likwidacja i zwrot pieniędzy z polisolokaty

Swego czasu polisolokaty miały w swojej ofercie większość instytucji finansowych. Szczególną popularność zyskały po zmianie przepisów, ograniczającej zysk z kont oszczędnościowych z jednodniową kapitalizacją.

Polisolokaty – na czym polega problem?

Produkt potocznie nazywany polisolokatą to tak naprawdę umowa ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. Istotą umowy ubezpieczenia była w tym przypadku konieczność regularnego opłacania składek w określonej wysokości, a jednocześnie długofalowy horyzont inwestycyjny i wysokość sumy ubezpieczenia powiązana z aktualną wartością umowy.

Brzmiało dobrze, jednak w praktyce okazało się, że w umowie ubezpieczenia przewidziano wysokie opłaty za zarządzanie polisą pobierane przez towarzystwa ubezpieczeniowe, niezależne od osiąganego wyniku, oraz bardzo wysokie koszty rezygnacji z umowy. Ochrona ubezpieczeniowa nie była przy tym imponująca. Ponadto klient nie miał możliwości skorzystania choćby z części odłożonych pieniędzy w awaryjnych sytuacjach, zaś doradcy nie informowali o sporym ryzyku inwestycyjnym związanym z lokowaniem pieniędzy w fundusze, o opłatach likwidacyjnych, kosztach i kryteriach doboru aktywów.

Czym jest opłata likwidacyjna?

Wiele kontrowersji wzbudzała kwestia opłat likwidacyjnych wynikających z umów ubezpieczenia na życie i dożycie. Czym one są? Wyjaśnimy tu najważniejsze kwestie – więcej szczegółów znajdziesz na https://oplatylikwidacyjne24.pl/. Warto dodać, że umowy – oprócz opłat likwidacyjnych – wskazywały także inne ukryte koszty, w tym wartość wykupu czy opłaty dystrybucyjne.

To właśnie opłata likwidacyjna, jak uznał Rzecznik Finansowy, w istotny sposób naruszała interes konsumenta. Uznano ją nawet za swoistą sankcję – karę umowną pobieraną w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy, nie mającą nic wspólnego z faktycznym pokryciem kosztów rozwiązania umowy. Ze względu na opłatę likwidacyjną klient mógł stracić nawet całość wpłaconych na polisolokatę pieniędzy.

W sprawie opłaty likwidacyjnej wypowiadał się także UOKIK, który – na mocy zawartych porozumień – doprowadził do istotnego obniżenia wysokości opłat likwidacyjnych. Jest to jednak rozwiązanie pośrednie, a odzyskanie wszystkich pieniędzy umożliwia droga sądowa.

Skuteczna likwidacja i zwrot pieniędzy z polisolokaty

Pieniądze z polisolokat można próbować odzyskać na własną rękę, zawierając ugodę, na drodze pozwu zbiorowego lub wkraczając indywidualnie na drogę sądową.

Pierwszym krokiem do odzyskania pieniędzy jest rezygnacja z umowy ubezpieczenia, czyli złożenie wniosku o wykup polisy. Na tej podstawie towarzystwo ubezpieczeniowe dokona wyceny jednostek i wykupu polisy, potrącając jednocześnie wspomnianą opłatę likwidacyjną. Teraz można przystąpić już do złożenia pozwu i dążenia do uzyskania wyroku sądowego.

Zwrot pobranych opłat likwidacyjnych jest możliwy pod warunkiem, że w umowie znajdowały się niezgodne z prawem zapisy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here