ZAROBKI SPEDYTORA

Zarówno spedycja, jak i logistyka są specjalizacjami powiązanymi z sektorem transportu. Choć podobieństw i wspólnych obszarów dla obu dziedzin jest dużo, istnieje między nimi również sporo różnic.

Spedycja

Spedycja to działalność polegająca na organizowaniu przewozu towarów. Spedycja wchodzi w skład logistyki, zajmuje się więc węższym zakresem działań – przemieszczaniem dóbr i towarów w zakresie obowiązującego prawa i działalności gospodarczej. Spedytor musi być specjalistą w dziedzinie transportu i mieć duże doświadczenie w przewozie towarów. W przypadku spedytora wymagana jest dokładniejsza znajomość prawa krajowego i międzynarodowego, a także perfekcyjna znajomość kilku języków obcych, matematyka i statystka.

Działania spedytora obejmują czynności takie, jak przyjmowanie zleceń na przewóz dóbr, zawieranie umów z klientami, kompletowanie niezbędnych dokumentów, zorganizowanie środka do transportu towaru, wystawianie dokumentów spedycyjnych (np. listy przewozowe) i ostateczne nadanie przesyłki. Spedytor zajmuje się więc organizowaniem przewozu w praktyce.

Logistyka

Logistyka zajmuje się planowaniem sprawnego przepływu towarów, przemieszczania materiałów, dóbr lub ludzi oraz zarządzaniem całym procesem.

W skład procesów logistycznych wchodzi między innymi planowanie, projektowanie, SPEDYCJA A LOGISTYKAwdrażanie, realizacja, a w późniejszych etapach kontrola i nadzór procesu transportu. Sama logistyka dzieli się również na kilka mniejszych dziedzin, a każda z nich kładzie nacisk na poszczególne obszary funkcjonowania samej logistyki.
Specjalista ds. logistyki musi mieć wiedzę z zakresu technologii transportowych i przeładunkowych oraz planowania i projektowania procesów logistycznych. Niezbędne są również umiejętności zarządzania i organizacji, specjalistyczna wiedza marketingowa, ekonomiczna, informatyczna oraz podstawy prawa.

Specjalista ds. logistyki, oprócz obowiązków spedytora, zajmuje się planowaniem trasy przewozu ładunków i środków, przy uwzględnieniu szybkości i efektywności transportu. Logistyk ma szerszy zakres obowiązków, ponieważ musi być specjalistą nie tylko w dziedzinie transportu, ale również ekonomii i handlu.

Kto może być logistykiem, a kto spedytorem?

Obie specjalizacje: spedycja i logistyka wymagają odpowiedniej wiedzy z zakresu szeroko pojmowanego transportu oraz odpowiednich umiejętności i cech charakteru. Praca w każdym z tych sektorów wiąże się ze sporym stresem i wymaga umiejętności szybkiego podejmowania decyzji, dogłębnego i sprawnego analizowania sytuacji oraz przewidywania dalszych wydarzeń.

To, co różni spedycję i logistykę, to także fakt, iż w roli logistyka sprawdzi się bardziej umysł ścisły, spedytor natomiast może mieć bardziej humanistyczne spojrzenie na świat. W roli logistyka sprawdzi się osoba, która potrafi logicznie myśleć, jest dokładna w tym, co robi i zagadnienia związane ze swoją pracą ocenia analitycznie. Spedytor powinien posiadać umiejętność rozmawiania z ludźmi i prowadzenia negocjacji, to praca polegająca bardziej na przekonaniu kogoś do swoich racji, niż na ścisłym trzymaniu się cyferek i liczb.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here