STUDIA W NIEMCZECH

Szkolnictwo wyższe

W Niemczech sektor szkolnictwa wyższego obejmuje uniwersytety i szkoły wyższe (techniczne, pedagogiczne, teologiczne), akademie muzyczne i artystyczne oraz wyższe szkoły zawodowe. Można też kształcić się w szkołach administracji publicznej oraz prowadzonych przez niektóre landy szkołach zawodowych. Informacje nt. uczelni znaleźć można na stronach: Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austausch Dienst, DAAD) oraz Konferencji Rektorów Szkół Wyższych (HRK). DAAD ma również swoje przedstawicielstwo w Polsce.

Rekrutacja

W przypadku Polaków podstawą dostania się na studia w Niemczech jest zdana matura. Świadectwa dojrzałości wydane przez licea profilowane i zawodowe umożliwiają podjęcie studiów tylko na kierunkach o zbliżonym profilu. Należy sprawdzić czy wybrany kierunek jest objęty regulacją (numerus clausus) lub należy do systemu uni-assist. Ta ostatnia to procedura rekrutacyjna zorganizowana przez DAAD i HRK, pozwalająca na złożenie jednego kompletu dokumentów przy ubieganiu się o miejsce na kilku uczelniach. Uni-assist nie jest STUDIA W NIEMCZECHusługą darmową. Jeśli wybrana szkoła nie należy do systemu uni-assist, musisz o wszystko zadbać sam. A jeśli wybrałeś medycynę, stomatologię, weterynarię lub farmację – i twój kierunek objęty jest numerus clausus – musisz skorzystać z procedury rekrutacyjnej na stronie www.hochschulstart.de, stworzonej przez HRK. Wymagane dokumenty rekrutacyjne to: oficjalnie potwierdzona kopia świadectwa maturalnego, przetłumaczona lista przedmiotów i ocen ze szkoły średniej, zdjęcie paszportowe i fotokopia paszportu oraz potwierdzenie znajomości języka. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na studia należy dokonać rejestracji na uczelni.

Terminy i egzaminy

Rok akademicki podzielony jest na dwa semestry: w wyższych szkołach zawodowych semestr zimowy trwa od 15 września do końca lutego, semestr letni – od 15 marca do końca sierpnia; na uniwersytetach semestr zimowy trwa od 15 października do marca, semestr letni – od 15 kwietnia do września. Dokumenty można składać (bezpośrednio, przez uni-assist lub www.hochschulstart.de) w terminach określonych przez uczelnie.

Egzaminy organizowane są w nielicznych przypadkach, np. w szkołach artystycznych i sportowych, ale także na kierunkach architektonicznych i związanych z projektowaniem.

Znajomość języka, certyfikaty

Na kierunkach z wykładowym niemieckim wymagane są certyfikaty TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache) lub DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang). Więcej szczegółów nt. niemieckich certyfikatów znajdziesz na stronach www.daad.de, www.testdaf.de lub organizacji FaDaF (Fachverband Deutsch als Fremdsprache – Professional Association of German as a Foreign Language). Tam, gdzie wykładowym jest angielski wymagany jest certyfikat TOEFL, IELTS lub podobny.

Finanse studentów

Ustalanie opłat za studia leży w gestii landów. Aktualną tabelę opłat można znaleźć na stronie www.studis-online.de.

Możliwości uzyskania stypendium są uzależnione od uczelni i kierunku studiów (informacje dostępne na stronie www.daad.de).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here