innowacyjne modele biznesowe

Początki w biznesie są niezwykle trudne. Start wiąże się bowiem z koniecznością zainwestowania środków w elementy wyposażenia, które są niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. Może to działać zniechęcająco, dodatkowo generując obawy o zasadność poczynionych inwestycji. Nikt nie ma przecież gwarancji, że przeznaczone środki się zwrócą. Istnieje jednak strategia, dzięki której ten problem da się rozwiązać. Chodzi o model franczyzowy.

Franczyza – ogólna charakterystyka pojęcia

Z definicji franczyza odnosi się do pewnego systemu sprzedaży, w obrębie którego działają podmioty niezależne od siebie, ale współpracujące na ściśle określonych zasadach. Franczyzodawca przekazuje know-how, umożliwia wykorzystywanie znaków towarowych i oferuje pomoc, zaś franczyzobiorca w zamian za uzyskane prawa musi się podporządkowywać, ponosić opłaty franczyzowe i realizować wyznaczone plany sprzedażowe, cały czas działając jednak we własnym imieniu i na swój rachunek.

Model franczyzowy – czym się wyróżnia?

Z kolei odnoszący się do idei ekonomii subskrypcyjnej model franczyzowy ma za zadanie ułatwić i usprawnić prowadzenie biznesu. Dzięki takiemu rozwiązaniu franczyzobiorcom łatwiej jest zdecydować się na podjęcie współpracy, natomiast franczyzodawcom prościej znaleźć zainteresowanych zawarciem umowy, a poprzez to rozwinąć sieć.

To współczesna forma finansowania, doskonała alternatywa względem kredytu czy poszukiwania inwestora. Podmiot korzystający z tej opcji unika nadmiernego obciążenia, za to otrzymuje wszystko to, co konieczne jest do rozpoczęcia działalności z zastrzeżeniem, że to franczyzodawca określa, jak ma lokal się prezentować.

Obustronne korzyści dla stron funkcjonujących w ramach modelu franczyzowego

Korzyści czerpie zarówno franczyzodawca, jak i franczyzobiorca. Pierwszy z nich decyduje o zakresie oferowanych dóbr i usług, mogąc tym samym zachować spójność marki. Dodatkowo rozwija sieć w oparciu o podmioty, które ze względu na barierę ekonomiczną nie byłyby w stanie nawiązać współpracy.

Franczyzobiorca natomiast opłaty traktuje jako koszty prowadzenia działalności, a do tego znacznie redukuje ryzyko związane z wejściem w biznes. Co więcej, korzysta ze sprzętu i oprogramowania bez konieczności wygospodarowania środków na zakup.

Subskrypcja jako innowacyjny model biznesowy

Wśród rozwiązań dostosowanych do potrzeb rynku wymieniana jest też subskrypcja. Jeśli zastanawiasz się, na czym polega subskrypcja, to w dużym uproszczeniu opiera się ona na udostępnianiu produktów. Nie przekazuje się ich na własność nabywcy za konkretną kwotę, a udostępnia w zamian za regularne opłaty. Przypomina nieco wynajem, lecz cechuje się większą opłacalnością i elastycznością.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here