ZAROBKI SPEDYTORA

Rozwój transportu krajowego i międzynarodowego spowodował, że spedytorzy wymiennie nazywani specjalistami do spraw eksportu cieszą się niezwykłym zainteresowaniem na rynku pracy. Na czym polega praca osoby zatrudnionej w charakterze spedytora? W jakich warunkach pracuje? Jakie są zarobki specjalisty ds. eksportu?

Charakterystyka profesji

Najprościej ujmując spedytor to pracownik branży TSL (transport – spedycja – logistyka), który odpowiedzialny jest za organizację transportu towarów bądź osób. Obowiązki osoby zatrudnionej w charakterze spedytora można podzielić na dwie grupy: na tzw. spedycję właściwą i czynności związane z przemieszczaniem i zajęciami dodatkowymi.

Spedycja właściwa

W zakresie spedycji właściwej wyróżnić można takie czynności jak: pozyskiwanie zleceń na przewóz towaru z wykorzystaniem środków transportu, zawieranie umów, sporządzanie dokumentacji transportowej, ubezpieczanie przesyłki, odbiór przesyłki od nadawcy i dostarczenie jej do odbiorcy, itd. Osoba zajmująca się tylko ww. czynnościami określana jest mianem spedytora „czystego”.

Dodatkowe czynności spedytora

W ramach czynności związanych z przemieszczaniem i usługami dodatkowymi spedytor zajmuje się: dowozem, przewozem, załadunkiem, wyładunkiem i przeładunkiem towaru. Do jego kompetencji należy również: składowanie przesyłki, pobieranie opłat, itd. Pracownik, którego obowiązkiem jest zarówno spedycja właściwa jak i dodatkowa określany jest mianem spedytora mieszanego.

Praca specjalisty do spraw eksportu

ZAROBKI SPEDYTORASwoje obowiązki spedytor może wykonywać tylko na terenie kraju (spedytor krajowy) jak i poza jego granicami (spedytor międzynarodowy). W przypadku spedycji międzynarodowej zakres obowiązków spedytora jest nieco szerszy i obejmuje on dodatkowo załatwianie formalności celnych.

Spedytorzy zatrudniani są na pełen etat. Standardowo pracują 5 dni w tygodniu przez 8 h dziennie. Jednak nieustannie muszą być „pod telefonem”, albowiem to właśnie od nich zależy sukces procesu spedycyjnego. Mogą więc być zmuszeni do przerwania urlopu czy skrócenia weekendu, aby wykonywać powierzone im obowiązki.

Miejscem pracy spedytora jest biuro a czasami magazyn, gdzie za pomocą zdobyczy techniki, takich jak: telefon, komputer, urządzenia biurowe kontaktuje się z klientami i śledzi transport danej przesyłki.

Osoba posiadająca kwalifikacje i doświadczenie w zakresie spedycji znajdzie zatrudnienie m.in. w firmach spedycyjnych, transportowych, handlowych, przedsiębiorstwach transportu kolejowego, etc.

Zarobki spedytora

Początkujący spedytor krajowy może liczyć na zarobki w wysokości 2000 złotych netto. Im większe doświadczenie i dłuższy staż pracy, tym zarobki ulegają znacznemu zwiększeniu i mogą wynieść nawet 3500 tysięcy złotych. Na znacznie wyższą pensję mogą liczyć osoby zatrudnione w charakterze spedytora międzynarodowego. Osoba na takim stanowisku może liczyć na pensję w wysokości około 6 tysięcy złotych netto.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here