O czym warto pamiętać sprzedając służbowy samochód

Sprzedaż samochodu firmowego to istotna decyzja, która wiąże się z koniecznością rozliczenia podatków. Przedsiębiorcy, którzy planują sprzedaż swojego firmowego pojazdu, powinni zapoznać się z obowiązującymi przepisami i rozważyć różne możliwości, aby uniknąć lub zminimalizować obciążenia podatkowe.

Podatek dochodowy

Sprzedaż samochodu firmowego powoduje powstanie przychodu z działalności gospodarczej, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy samochód zostanie wycofany z majątku firmowego i przekazany na cele prywatne. Aby skorzystać z tej opcji, przedsiębiorca musi wywiązać się z kilku warunków:

  • Samochód musi być wykorzystywany w działalności gospodarczej przez co najmniej 6 lat.
  • Samochód nie może być wykorzystywany w działalności gospodarczej w ciągu 6 miesięcy po jego wycofaniu z majątku firmy.
  • Wycofanie samochodu z majątku firmy musi zostać udokumentowane odpowiednim oświadczeniem.

W przypadku darowizny samochodu firmowego przedsiębiorca nie musi opodatkowywać przychodu z jego sprzedaży.

Podatek VAT

Od sprzedaży samochodu firmowego (będącego środkiem trwałym przedsiębiorstwa) należy odprowadzić podatek VAT w standardowej stawce – 23%. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy samochód był wykorzystywany wyłącznie do czynności zwolnionych z VAT. W takim przypadku przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania VAT-em.

Korekta VAT

W przypadku zmiany przeznaczenia samochodu firmowego przedsiębiorca może być zobowiązany do dokonania korekty podatku VAT. Korekta może być wymagana w następujących sytuacjach:

  • Samochód przestaje być wykorzystywany jedynie w działalności gospodarczej, a zaczyna być także stosowany w celach prywatnych.
  • Samochód z wykorzystywanego w firmie i życiu prywatnym jest przeznaczony do realizowania jedynie celów firmowych.
  • Przedsiębiorca sprzedaje pojazd przed upływem okresu korekty VAT.

Okres korekty VAT wynosi 60 miesięcy dla pojazdów o wartości 15 000 zł lub wyższej i 12 miesięcy dla pojazdów o wartości do 15 000 zł.

Inne kwestie:

  • Przed sprzedażą samochodu firmowego warto ocenić jego wartość rynkową.
  • Przy sprzedaży samochodu można skorzystać z usług pośrednika lub wystawić go na sprzedaż na portalu ogłoszeniowym.
  • Należy pamiętać o tym, że sprzedaż samochodu firmowego może wiązać się z obowiązkiem opłacenia dodatkowych opłat, takich jak podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Podsumowanie

Sprzedaż samochodu firmowego powinna być dobrze przemyślana pod kątem podatkowym. Przedsiębiorcy powinni rozważyć różne możliwości, aby uniknąć lub zminimalizować obciążenia podatkowe. W przypadku wątpliwości warto skonsultować się z księgowym lub doradcą podatkowym.

Dowiedz się więcej na https://pragmago.pl/porada/sprzedaz-samochodu-firmowego-a-podatki-o-czym-nalezy-pamietac/ 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here