DIETETYKA STUDIA

Studiowanie na kierunku „Dietetyka” daje zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, technologii przygotowywania potraw oraz profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych.  Dietetyka leży na pograniczu medycyny, żywienia i biochemii, dlatego od kandydatów na te studia wymaga się konkretnej wiedzy z DIETETYKA STUDIA chemii, biologii i znajomości języków obcych. Studenci dietetyki mogą się cieszyć niezwykle zróżnicowanymi formami zajęć dydaktycznych. Oprócz wykładów, uczestniczą oni w seminariach. Praktyczną stronę zawodu poznają w ramach praktyk, laboratoriów i ćwiczeń. Warto wspomnieć, że ilość wiedzy przeznaczonej do opanowania w trakcie całych studiów jest znaczna, dlatego kierunek ten może okazać się bardzo wymagający. Student Dietetyki musi zmierzyć się z niezwykle rozległą wiedzą pochodzącą z różnych dziedzin takich, jak: toksykologia, konserwowanie żywności, analiza i ocena jakości produktów żywnościowych, biochemia żywności, anatomia i medycyna.

Umiejętności dietetyka

Kierunek dietetyka przygotowuje do:

 • kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (Hazard Analyzes Critical Control Points – HACCP),
 • oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia, zapotrzebowania na makro- i mikroskładniki odżywcze pacjentów,
 • oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób,
 • oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia,
 • planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją,
 • planowania i wdrażania opartego o podstawy naukowe żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dla zróżnicowanych pod względem wieku, zawodu oraz warunków życia grup ludności,
 • planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności,
 • profilaktyki i leczenia dietetycznego chorób żywieniowo-zależnych,
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej żywienia pacjentów,
 • prowadzenia edukacji żywieniowej,
 • prowadzenia oświaty zdrowotnej w zakresie zasad prawidłowego żywienia (edukacja żywieniowa),
 • przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet,
 • rozpoznawania, zapobiegania i leczenia niedożywienia, w tym niedożywienia szpitalnego,
 • stosowania żywienia klinicznego z wykorzystaniem diet naturalnych oraz produktów leczniczych specjalnego żywieniowego przeznaczenia w leczeniu chorób przebiegających z niedożywieniem lub powstających na tle wadliwego żywienia i chorób.

 

Absolwent Dietetyki na rynku pracy

Absolwent dietetyki, dzięki wiedzy i umiejętnościom nabytym podczas studiowania, może podjąć pracę zarówno w placówkach medycznych jak i niemedycznych.

Możliwości pracy dla dobrego dietetyka są nieograniczone: poradnie dietetyczne, hotele, spa, przedszkola, szkoły, ośrodki wypoczynkowe i sanatoria. Po uzyskaniu dyplomu można także otworzyć swój własny gabinet dietetyczny. Rozpoczęcie własnej działalności nie wymaga zbyt wielu inwestycji w sprzęt czy wyposażenie, a gabinet medyczny wystarczy wynająć w którejś z instytucji ochrony zdrowia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here