DORADCA NIERUCHOMOŚCI

Doradca, który powiązany jest bezpośrednio z rynkiem nieruchomości, może być określany jako profesjonalny opiekun każdego, kto ma zamiar nabyć albo sprzedać swój lokal czy obiekt. Od kompetencji doradcy ds. nieruchomości zależy to, czy jego klient nabędzie nieruchomość, która najlepiej odpowiada jego oczekiwaniom i zasobom finansowym lub też czy sprzeda ją po najwyższej możliwej cenie, adekwatnej do wartości.

Wymagania wobec doradcy do spraw nieruchomości

Istotne jest, aby doradca był uczciwy, zaangażowany w swoją pracę, posiadał wiedzę na temat rynku nieruchomości oraz umiejętności jego precyzyjnej analizy. Pracownik zajmujący się doradztwem w branży nieruchomości powinien posiadać odpowiednie cechy charakteru i osobowości, takie jak otwartość i swoboda komunikacji, które są niezbędne do nawiązywania kontaktów biznesowych i sprawnego porozumiewania się z klientem, a także umiejętności marketingowe.

Praca na stanowisku doradcy ds. nieruchomości wymaga odpowiedniego i wszechstronnego wykształcenia:

 • studia wyższe,
 • studia podyplomowe z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
 • licencja z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
 • półroczne praktyki zawodowe (min. 200 godz.) w odpowiedniej organizacji zawodowej, która posiada listę pośredników lub zarządców z uprawnieniami do przeprowadzania praktyk zawodowych.

DORADCA NIERUCHOMOŚCIPonad to, doradca powinien także sprawnie poruszać się po wszelkiego rodzaju zawiłościach prawnych, które są nieodłączną częścią umów kupna i sprzedaży. Doradcy do spraw nieruchomości często zostają pośrednikami obrotu nieruchomościami, zdobywając kolejne licencje, na przykład rzeczoznawcy majątkowego.

Obowiązki doradcy ds. nieruchomości

Praca doradcy do spraw nieruchomości nie należy do najłatwiejszych, a spośród wielu obowiązków najważniejsze są:

 • zdobywanie kontaktów do klientów zainteresowanych sprzedażą lokali czy obiektów,
 • dokonywanie analizy rynku nieruchomości,
 • tworzenie opisów nieruchomości i ich okolic a także przygotowywanie ich wizualizacji,
 • gromadzenie informacji na temat wad i zalet konkretnego lokalu,
 • prezentowanie proponowanych lokali klientom,
 • opracowywanie dokumentacji całej transakcji,
 • bieżące doradztwo formalno – prawne w zakresie kupna/sprzedaży nieruchomości.

Doradca ds. nieruchomości swój profesjonalizm winien wykazać również we współpracy z klientem. Powinien on zadbać o to, aby klient:

 • nabył takie mieszkanie, które najlepiej odpowiada jego oczekiwaniom i możliwościom finansowym,
 • kupił taki lokal, który będzie atrakcyjny cenowo względem ogólnie panujących trendów,
 • został poinformowany o możliwościach, które może oferować zakupione przez niego mieszkanie za kilka lat,
 • nie przepłacał w kwestii kosztów eksploatacyjnych ponoszonych z tytułu uzyskania prawa własności do lokalu,
 • poznał wszelkie wady i zalety wybranego lokalu,
 • posiadał gwarancję, że dokonywana przez niego transakcja jest uczciwa i bezpieczna, a pieniądze zostały właściwie zainwestowane.

Praca doradcy, ze względu na swoją specyfikę, wymaga dużo profesjonalizmu, zaangażowania, czasu i mobilności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here