Działalność gospodarcza w Hiszpanii

Coraz więcej Polaków decyduje się na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Hiszpanii, wielu też zastanawia się nad przeniesieniem działalności, którą prowadzą w Polsce właśnie na Półwysep Iberyjski. Ten słoneczny kraj oprócz pięknych plaż i pysznej kuchni oferuje także wiele korzyści prowadzenia działalności gospodarczej w Hiszpanii.

Przedsiębiorcy chcący rozpocząć biznes w Hiszpanii mają duży wybór jeśli chodzi o możliwości wejścia na rynek. Najbardziej popularną formą prowadzenia działalności jest samozatrudnienie (tzw. autónomo) oraz działalność w formie spółki. Jednak przedsiębiorca posiadający firmę chociażby na terenie Polski ma również możliwość utworzenia oddziału (sucursal) lub przedstawicielstwa (agencia), które będą działać na terenie Hiszpanii.

Jak rozpocząć działalność w formie autónomo?

Proces rejestracji działalności jednoosobowej jest dość prosty i szybki, odbywa się w dwóch placówkach – Urzędzie Skarbowym (Agencia Estatal de Administración Tributaria) oraz hiszpańskim odpowiedniku ZUS (la Tesorería General de Seguridad Social). Rejestrację można opisać w kilku krokach, które przytaczamy poniżej:

Krok 1. Uzyskanie N.I.E. (Número de Identificación de Extranjero) w Komisariacie Policji za pomocą formularza EX-15.

Krok 2. Uzyskanie numeru ubezpieczenia społecznego (Número de Seguridad Social) w hiszpańskim odpowiedniku ZUS za pomocą formularza TA1.

Krok 3. Złożenie wniosku za pomocą formularza 036 lub 037 w Urzędzie Skarbowym.

Krok 4. Rejestracja w hiszpańskim systemie przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (RETA – Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) za pomocą formularza TA0521/1.

Obywatele Unii Europejskiej nie muszą ubiegać się o kartę pobytu, ponieważ zgodnie z Dyrektywą 2004/38/WE wymóg ten zniesiono w 2007 roku. Natomiast przed przystąpieniem do rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej należy upewnić się czy w ramach danego zawodu konieczne jest uznanie posiadanych kwalifikacji w Hiszpanii (będzie to konieczne w przypadku m.in. adwokatów, lekarzy czy nauczycieli).

Autónomo mają obowiązek rozliczania się z podatku VAT (IVA – Impuesto sobre el Valor Añadido) oraz podatku dochodowego od osób fizycznych (IRPF – Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas). Deklaracje podatkowe składa się co kwartał (w kwietniu, czerwcu, październiku i styczniu), ale należy pamiętać także o deklaracji rocznej. Ponadto przedsiębiorcy zobowiązani są do uiszczania składek na ubezpieczenie, które w pierwszych 12 miesiącach są stałe i wynoszą 60€ miesięcznie, następnie wzrastają proporcjonalnie do osiąganych dochodów.

Jak rozpocząć działalność w formie spółki?

W Hiszpanii najczęściej można spotkać się z następującymi rodzajami spółek:

– spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (SL – Sociedad Limitada),

– spółka akcyjna (SA – Sociedad Anónima),

– spółka jawna (Sociedad Colectiva),

– spółka komandytowa (Sociedad Comanditaria),

Najpopularniejszymi spośród wymienionych są spółka z.o.o. oraz spółka akcyjna, natomiast bardzo rzadko spotyka się spółki komandytowe. Rejestracja spółki oraz koszty z tym związane mogą różnić się w zależności od rodzaju spółki, jednak pewne elementy są wspólne.

Krok 1. Uzyskanie N.I.E. (Número de Identificación de Extranjero) w Komisariacie Policji za pomocą formularza EX-15.

Krok 2. Rejestracja nazwy w Rejestrze Handlowym (Registro Mercantil Central).

Krok 3. Uzyskanie tymczasowego N.I.F. (Número de Identificación Fiscal) w Urzędzie Skarbowym za pomocą formularza 036.

Krok 4. Otwarcie hiszpańskiego rachunku bankowego, na który wpłacony zostanie kapitał zakładowy (w przypadku spółki z.o.o. wynosi min. 3 000€, a w przypadku spółki akcyjnej – 60 000€).

Krok 5. Spisanie statutu spółki.

Krok 6. Podpisanie aktu założycielskiego w obecności hiszpańskiego notariusza.

Krok 7. Rejestracja spółki w Rejestrze Handlowym właściwym dla siedziby spółki.

Krok 8. Uzyskanie ostatecznego N.I.F. (Número de Identificación Fiscal).

Na etapie prowadzenia działalności, oprócz obowiązku odprowadzenia podatku VAT, należy uiszczać podatek od spółek (Impuesto de sociedades), który obciąża dochody uzyskane przez spółkę i wynosi co do zasady 25%.

Alternatywą dla zakładania nowej spółki jest utworzenie oddziału spółki już istniejącej. Należy jednak pamiętać, iż oddział nie posiada osobowości prawnej ani odrębnego kapitału, a za jego zobowiązania odpowiedzialność ponosi spółka-matka. Hiszpański oddział polskiej spółki musi spełniać wymogi przewidziane w prawie hiszpańskim i podobnie jak spółka podlega wpisowi do rejestru.

Jeszcze inną formą prowadzenia działalności jest spółka osobowa, za której zobowiązania odpowiadają wspólnicy (jest to odpowiedzialność nieograniczona, solidarna i subsydiarna).

Jeżeli są Państwo zainteresowani rozpoczęciem działalności gospodarczej w Hiszpanii, zachęcamy do skorzystania z usług polskojęzycznego adwokata, który pomoże Państwu dokonać wyboru odpowiedniej formy działalności oraz przeprowadzi procedurę rejestracji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here