JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ

Założenie własnej firmy nie jest tak trudne: potrzebny jest biznesplan, odpowiedni wkład finansowy i określona forma prowadzenia działalności: jako firma jednoosobowa, spółka z o. o., spółka akcyjna czy spółka osobowa.

Urząd gminy

Początek drogi administracyjnej to rejestracja działalności we  właściwym urzędzie gminy i wypełnienie formularza wniosku CEIDG-1. Istnieje również możliwość wypełnienia online (http://firma.gov.pl.).

Pieczątka firmowa

Wymagana pieczątka firmowa powinna zawierać: nazwę firmy, imię i nazwisko przedsiębiorcy, adres firmy, telefon, faks, REGON oraz NIP.

Rachunek bankowy

Założenie własnej działalności wiąże się z otworzeniem rachunku bankowego. Jest on niezbędny, gdyż każda transakcja na kwotę wyższą niż 15 tyś. zł musi być opłacona przelewem; opłacona gotówką nie będzie uznana za koszt uzyskania przychodu.

 Urząd skarbowy

W urzędzie skarbowym, na podstawie wniosku  CEIDG-1,  zostaje nadany numeru identyfikacji podatkowej (NIP). Złożony wniosek zawiera też oświadczenie o wyborze formy opodatkowania. W celu rejestracji firmy jako podatnika VAT musimy wypełnić wnioski VAT-R oraz VAT-5.

Główny Urząd Statystyczny

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆW Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS) nadawany jest numer podmiotu gospodarczego – REGON. Firmy, które nie są przedsiębiorstwami jawnymi, otrzymają numer REGON drogą pocztową w ciągu miesiąca od złożenia wniosku CEIDG-1. Natomiast wspólnicy zakładający spółkę jawną muszą osobiście udać się do tej instytucji celem złożenia wniosku RG-1, przedstawienia umowy spółki i zaświadczeń od każdego ze wspólników o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Numer REGON nadawany jest automatycznie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zgłoszenie płatników składek – przedsiębiorcy oraz pracowników, następuje po wypełnieniu wniosku CEIDG-1. Należy w ciągu 7 dni zgłosić do ZUS-u osoby ubezpieczone za pomocą druku ZUA. Ulgi w płaceniu składek ZUS przysługują osobom, które:

  • po raz pierwszy zakładają firmę,
  • w ciągu ostatnich 5 lat nie prowadziły działalności gospodarczej,
  • nie świadczą usług na rzecz byłego pracodawcy.

Państwowa Inspekcja Pracy i sanepid

Osoby, które planują zatrudniać pracowników, muszą zgłosić się do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) oraz sanepidu. Do PIP przewiduje się zgłoszenie do 30 dni od daty założenia firmy, do sanepidu – 14 dni.

Uzyskanie koncesji i zezwoleń

Koncesja to akt administracyjny upoważniający przedsiębiorcę do prowadzenia działalności, która ma szczególne znaczenie dla interesu publicznego, bezpieczeństwa państwa oraz obywateli.

Wniosek o przyznanie koncesji kieruje się do ministra odpowiedzialnego za dany dział gospodarki. Koncesja jest udzielana na czas określony – od 5 do 50 lat.

Zezwolenie jest uprawnieniem przyznawanym danej firmie na wykonywanie jej działalności zgodnie z prawem.

Księgowość

Jednym z ostatnich kroków w założeniu własnej działalności jest decyzja, kto zajmie się prowadzeniem naszej księgowości. Mamy do wyboru:

  • internetowy program do samodzielnej księgowości,
  • księgowość internetową (dedykowany dla nas księgowy),
  • biuro księgowe (biuro księgowe na lokalnym rynku).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here