WIEK EMERYTALNY KOBIET

Od 1 marca 2018 roku obowiązują zwaloryzowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysokości świadczeń emerytalno-rentowych.

Zasady waloryzacji świadczeń

Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej na dzień 28 lutego 2018 rok przez wskaźnik waloryzacji wynoszący 102,98%.

Nowe kwoty świadczeń najniższych

Od 1 marca 2018 roku obowiązują nowe kwoty:

  • najniższych emerytur i rent,
  • dodatków i świadczeń pieniężnych wypłacanych wraz z emeryturą lub rentą albo samoistnie,
  • maksymalnego zmniejszenia emerytur i rent w przypadku osiągania przychodu z działalności zarobkowej.

Kwoty najniższych świadczeń wynoszą:

  • emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna – 1029,80 zł;
  • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 772,35 zł;
  • renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa – 1235,76 zł;
  • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową – 926,82 zł.

Najniższa renta jest zagwarantowaną przez państwo, jednak są od tej zasady wyjątki. To, ile wynosi najniższa renta – zależy od rodzaju świadczenia. Najniższa renta chorobowa z tytułu częściowej niezdolności do pracy, a także renta socjalna, kształtują się na poziomie jeszcze niższym, niż tak zwana minimalna renta.

Najniższa renta chorobowa

NAJNIŻSZA RENTAPierwszym przypadkiem, kiedy świadczenie jest niższe od gwarantowanej najniższej renty jest renta chorobowa. Wysokość renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy określona jest jako 75 % renty przysługującej w przypadku całkowitej niezdolności. Za niezdolną do pracy uznaje się osobę, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje jej odzyskania po przekwalifikowaniu.

Renta socjalna

Drugim przypadkiem, gdy świadczenie jest jeszcze mniejsze niż gwarantowana najniższa renta, jest renta socjalna. W tym przypadku ciężko nawet mówić o „najniższej rencie socjalnej”, ponieważ wyższych rent socjalnych nie ma. Stawka jest jedna i wynosi 84 % najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Renta socjalna jest to świadczenie przysługujące tylko i wyłącznie osobom pełnoletnim, które w sposób całkowity są niezdolne do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu. Uszczerbek sprawności organizmu musi powstać do 18 roku życia lub w trakcie nauki czyli przed ukończeniem 25 roku życia, a więc przed rozpoczęciem pracy zawodowej.

Najniższa renta inwalidzka

Renta inwalidzka to maksymalnie 75 % wysokości renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Renta inwalidzka to potoczna nazwa renty z tytułu niezdolności pracy. Przysługuje ona, jak sama nazwa wskazuje osobie, która stała się niezdolna do pracy, czy to wskutek choroby, czy wypadku przy pracy.

Podstawa prawna waloryzacji świadczeń

W 2018 r. waloryzacja emerytur, rent i innych świadczeń oraz dodatków następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 ze zm.),

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here