ZAKŁADANIE KONTA W BANKU

Instytucje finansowe dokładają wszelkich starań, aby proces zakładania konta przebiegał szybko i bez zbędnych formalności. Klienci mają do wyboru różne sposoby otwarcia rachunku bankowego, np.:

przez Internet

Aby otworzyć konto przez internet, należy wejść na stronę wybranego banku i wypełnić formularz podając wymagane dane: swoje imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania i zameldowania, dane kontaktowe (e-mail i numer telefonu), PESEL, a także serię, numer i termin ważności dowodu osobistego. Niektóre banki wymagają również dołączenia skanu lub zdjęcia obu stron dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości (paszport, prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa, legitymacja emeryta/rencisty lub studenta/ucznia). Czasami mogą być wymagane: ZAKŁADANIE KONTA W BANKUaktualny wyciąg z rachunku bankowego prowadzonego przez inny bank na terenie Polski lub Unii Europejskiej, skan polisy ubezpieczeniowej, zaświadczenie o adresie zameldowania, dokument potwierdzający uzyskiwanie przychodów wydany przez pracodawcę, aktualny rachunek za czynsz, energię elektryczną, gaz, telefon, itp. Na dokumencie muszą być widoczne dane osobowe, a w niektórych przypadkach również adres zamieszkania.

Na koniec potwierdzamy zapoznanie się z regulaminem konta, wzorem umowy oraz tabelą opłat i prowizji. Potwierdzenie nie oznacza podpisania umowy. Ww. dokumenty będą dostepne do wglądu w załączniku do wniosku. Wysyłamy wniosek przez wybranie opcji „wyślij”.

W trakcie wypełniania wniosku wybieramy sposób zawarcia umowy. Banki zazwyczaj proponują:

  • Dostarczenie umowy przez kuriera pod adres wskazany przez zakładającego konto. Podpisany egzemplarz oddajemy kurierowi, drugi zachowujemy dla siebie.
  • Zawarcie umowy poprzez wykonanie zwykłego przelewu na dowolną kwotę ze swojego konta w innym banku na rachunek podany we wniosku (jako wyraz oświadczenia woli o zawarciu umowy i potwierdzenie danych). Potwierdzenie zawarcia umowy wraz z numerem klienta otrzymujemy drogą elektroniczną. Dane z wniosku (imię i nazwisko, adres) muszą być zgodne z danymi przelewu.
  • Podpisanie umowy w placówce banku.

w placówce banku

W tym przypadku wszystkimi formalnościami zajmie się doradca klienta. Do podpisania umowy potrzebny będzie dowód osobisty i w niektórych przypadkach drugi dokument tożsamości.

przez infolinię

W wielu bankach ustny wniosek o otwarcie konta można złożyć przez infolinię. Podczas rozmowy z konsultantem podawane są takie same dane, co w przypadku wypełniania wniosku przez internet. Podpisanie umowy następuje w placówce banku lub za pośrednictwem kuriera.

przez aplikację mobilną

Niektóre banki umożliwiają wypełnienie wniosku o założenie konta przez aplikację mobilną, którą można pobrać na swój smartfon. W tym przypadku obowiązują te same dokumenty i sposoby podpisania umowy, jak przez internet.

Po podpisaniu umowy, zgodnie z dalszymi instrukcjami banku, należy uruchomić swój dostęp do bankowości internetowej, a po otrzymaniu karty aktywować ją i nadać numer PIN.

Szczegółowe informacje na temat zakładania kont znajdują się na stronach internetowych poszczególnych banków.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here