ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI

Pierwszym krokiem przy zakładaniu własnej firmy jest wybór formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej. Każda forma działalności gospodarczej ma swoje zalety i wady, również ta najpopularniejsza – jednoosobowa działalność gospodarcza.

Działalność ta ma najprostszą, najszybszą i jednocześnie bezpłatną formę rejestracji.

Zalety i wady jednoosobowej działalności gospodarczej

Zalety:

 • nie potrzebujemy kapitału zakładowego,
 • nie musimy prowadzić pełnej księgowości,
 • mamy większą możliwość korzystania z ulg i dotacji,
 • mamy duże szanse na otrzymanie dotacji unijnych oraz dofinansowania z urzędu pracy.

Wady:

 • odpowiadamy osobiście za wszystkie długi firmy,
 • odpowiedzialność rozciąga się również na współmałżonka,
 • jednoosobowa działalność gospodarcza jest zarejestrowana na konkretną osobą – nie podlega dziedziczeniu ani nie można jej sprzedać.

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej opłaca się szczególnie tym osobom, które funkcjonują w branżach niepodlegających wysokiemu ryzyku finansowemu.

Forma opodatkowania

Wybór opodatkowania działalności jest uzależniony od rodzaju biznesu, wielkości prognozowanych przychodów, chęci korzystania z ulg podatkowych czy rozliczania z małżonkiem. Mamy do wyboru cztery formy opodatkowania (PIT, CIT, ryczałt od przychodów, karta podatkowa).

Kody PKD

Zakładając własną firmę, mamy obowiązek określić jaki rodzaj usług będzie wykonywany. Pomocne będą do tego kody PKD – zbiór rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, które występują w gospodarce narodowej.

Księgowość

ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCIKsięgowość w firmie wiąże się z prowadzeniem odpowiedniej dokumentacji związanej z działalnością gospodarczą, ma na celu rejestrowanie wszystkich przychodów, kosztów ponoszonych przez firmę, wynagrodzeń pracowników oraz rozliczeń podatków. Trzeba wybrać formę prowadzonej księgowości, ponieważ w momencie rejestracji wskazuje się, miejsce przechowywania dokumentacji księgowej firmy.

Rejestracja

W celu rejestracji firmy musimy uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wniosek CEIDG-1 można wypełnić on-line lub tradycyjnie, w formie papierowej. Taka rejestracja działalności gospodarczej jest bezpłatna.

Złożony we właściwym urzędzie gminy formularz CEIDG-1 jest jednocześnie:

 • wnioskiem o uzyskanie, zmianę albo skreślenie wpisu w rejestrze REGON,
 • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP),
 • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Konto i pieczątka

Otwarcie firmowego konta bankowego i wyrobienie pieczątki firmowej kończy proces założenia działalności. Na koncie firmowym będą przebiegały różne transakcje – od kupna i sprzedaży, poprzez rozliczenia podatkowe i opłaty składek ZUS. Natomiast pieczątka firmowa posłuży do załatwiania różnych formalności urzędowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here