GRAFIKA KOMPUTEROWA STUDIA WARSZAWA

W ostatnich latach obserwuje się rosnące zapotrzebowanie na kreatywnych grafików sprawnie posługujących się wyspecjalizowanym oprogramowaniem komputerowym. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom wyższe uczelnie oferują studia, których program nauczania łączy wrażliwość artystyczną z najnowszymi technologiami informatycznymi.

Grafika komputerowa na studiach

Prowadzone studia na kierunku grafika komputerowa kształcą i rozwijają samodzielność GRAFIKA KOMPUTEROWA STUDIA WARSZAWAmyślenia twórczego, kształtują postawy kreatywne wobec sztuki, zapewniają rzetelną i wszechstronną znajomość problematyki sztuk graficznych z jej specyfiką warsztatową i technologiczną. Zakres tematyczny przedmiotów dostosowany jest do rozwoju technologii oraz zmieniających się tendencji w grafice komputerowej. Programy studiów dostosowane są również do wymagań rynku pracy.

Proponowana tematyka zajęć obejmuje między innymi:

 • analiza i algorytmy przetwarzania obrazów,
 • grafika komputerowa,
 • programowanie 3D,
 • fotografia cyfrowa i reklamowa,
 • film cyfrowy i reklamowy,
 • techniki przetwarzania obrazów.

Kompetencje absolwenta

Absolwent grafiki komputerowej ma wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przewidziane dla kierunku kształcenia. Prowadzone na uczelniach zajęcia związane z kierunkiem studiów to poznanie i opanowanie tradycyjnych form grafiki takich jak: rysunek, malarstwo, kształcenie zmysłu plastycznego, plastycznej wyobraźni, kreatywnego myślenia.

Druga kategoria zajęć obejmuje poznanie i opanowanie technik związanych z multimediami. Absolwent studiów będzie gruntownie przygotowany zarówno pod względem technicznym jak i artystycznym do tworzenia projektów dwu- lub trójwymiarowych, wirtualnego świata na ekranie komputera w programach 2D i 3D.

Dodatkowo absolwent grafiki komputerowej posiada znajomość:

 • podstawowych metod i technik w zakresie analizy i przetwarzania obrazów oraz ich zastosowania,
 • wybranych metod i technik fotografowania,
 • wybranych metod i technik filmowania oraz montażu nieliniowego,
 • oprogramowania Photoshop i jego możliwości wykorzystania,
 • podstawowych metod i technik modelowania i programowania obiektów 3D.

Praca grafika komputerowego

Grafik, przy pomocy specjalnych programów komputerowych, zajmuje się projektowaniem wszelkiej grafiki, czyli rysunków, plakatów, filmów animowanych, gier komputerowych i innych form użytkowych grafiki. Grafik komputerowy może znaleźć zatrudnienie  w agencjach reklamowych, wydawnictwach, drukarniach, a także w wytwórniach filmowych, telewizyjnych, gier komputerowych, banerów i innych form grafiki lub też prowadzić własną działalność.

Kierunek grafika komputerowa na uczelniach w Warszawie

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania (WIT);

Społeczna Akademia Nauk (SAN);

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK);

Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej;

Akademia Sztuk Pięknych (ASP);

Europejska Akademia Sztuk (EAS);

Europejska Uczelnia (EU);

Warszawska Szkoła Reklamy (WSR);

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych (VIZJA).16

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here