Jak oszczędzać na emeryturę

Wiele osób, już we wczesnym okresie zastanawia się nad swoją sytuacją finansową w późniejszych latach i zadaje sobie pytanie, jak oszczędzać na emeryturę. Powoli dociera do nas fakt, że oszczędzanie na godną emeryturę nie jest dobrym nawykiem, a po prostu zwykłą koniecznością.

Pierwszą propozycją, która pomoże nam w uzbieraniu oszczędności, jest IKE, czyli Indywidualne Konto Emerytalne. Jest to tak zwany trzeci filar, na którym opiera się polski system emerytalny, poza obowiązkowym ZUS oraz Otwartym Funduszem Emerytalnym.
Indywidualne Konto Emerytalne może być prowadzone w formie ubezpieczenia na życie, rachunku maklerskiego, lokaty bankowej, obligacji Skarbu Państwa lub konta w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych.

Alternatywą dla Indywidualnego Konta Emerytalnego jest Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Pomimo faktu, że zarówno IKE, jak i IKZE służą zabezpieczeniu emerytury, to mają kilka różnic w takich obszarach, jak limity wpłat, ulgi podatkowe lub kwestie dotyczące przedwczesnej wypłaty zgromadzonych środków. W obu przypadkach środki zgromadzone na koncie są dziedziczone, jednak i to jest różnicowane zasadami dziedziczenia.

Pomijając wyżej wymienione sposoby na oszczędzanie do emerytury, możemy zastanowić się, w jaki sposób sami jesteśmy w stanie zebrać niezbędną dla nas kwotę. Dysponując większą ilością wolnego kapitału, warto zastanowić się nad inwestycjami w nieruchomości, a ewentualne przychody z wynajmu lub sprzedaży mieszkania, mogą okazać się wystarczające. Innym sposobem jest również inwestycja w kruszce i surowce.

Jest wiele opinii na temat sposobów zapewnienia sobie godnej emerytury, a każdy z tych sposobów ma swojego zwolennika. Jednak cechą wspólną ludzi, którzy podejmują działania mające na uwadze przyszłość, niezależnie, czy jest to Indywidualne Konto Emerytalne, Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, albo inwestycje w mieszkania, złoto lub inne kruszce, jest fakt, że nie należy wiązać dużych oczekiwać z systemem emerytalnym w Polsce.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here