WIEK EMERYTALNY KOBIET

Obecny porządek prawno-podatkowy preferuje dwie formy oszczędzania na emeryturę: IKE i IKZE. Można to jednak robić również poza systemem, samodzielnie.

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE)

IKE to forma dobrowolnego oszczędzania na emeryturę przewidziana w reformie emerytalnej przeprowadzonej na przełomie wieków przez rząd Jerzego Buzka. Zachętą do oszczędzania w tym systemie jest zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki, przy założeniu, że pieniądze wypłaca się po 60 roku życia (zyski z IKE są nieopodatkowane, o ile dokonaliśmy wpłat w ciągu co najmniej pięciu różnych lat kalendarzowych). Przewidziany jest limit wpłat na IKE. Pieniądze zgromadzone na IKE można wypłacić wcześniej, także częściowo, jednak wówczas obowiązuje nas 19% podatek Belki.

IKE może być prowadzone w różnych formach: rachunku maklerskiego, ubezpieczenia na życie, konta w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych, zakupu obligacji Skarbu Państwa czy zwykłej lokaty bankowej. Pieniądze na IKE należą do nas i podlegają dziedziczeniu.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

IKZE to bardzo podobny do IKE parasol podatkowy, umożliwiający oszczędzanie w takich samych produktach jak przy IKE (z jednym wyjątkiem: obligacje można bezpośrednio kupować jedynie w IKE). Różnice między IKZE a IKE:

  • niższy roczny limit wpłat,
  • brak możliwości wypłaty częściowej; można jedynie całkowicie zlikwidować konto IKZE (pieniądze uwzględnia się jako dochód i płaci od nich podatek),
  • wypłata emerytalna możliwa jest po 65 roku życia i obłożona jest zryczałtowanym podatkiem 10% od całości zgromadzonych funduszy,
  • całość wpłat na IKZE można odpisać od dochodu w deklaracji podatkowej.

Pieniądze zgromadzone w IKZE należą do inwestującego i podlegają dziedziczeniu.  Wymierna korzyść z oszczędzania w postaci ulgi podatkowej jest widoczna szybciej przy IKZE niż przy IKE.

Polisy na emeryturę

OSZCZĘDZANIE NA EMERYTURĘUbezpieczyciele oferują polisy na emeryturę dające gwarantowaną wypłatę ustalonej kwoty. Płacimy określoną kwotę miesięcznie, a firma ubezpieczeniowa gwarantuje, że wypłaci konkretną sumę za 20-30-40 lat lub będzie wypłacać prywatną emeryturę w miesięcznych ratach przez określony czas, albo nawet dożywotnio.

W ramach takiej polisy emerytalnej klient oprócz odkładania pieniędzy na emeryturę ma również realną ochronę ubezpieczeniową.

Inne sposoby oszczędzania na emeryturę

Można zainwestować w nieruchomości, które zasadniczo nieźle przechowują wartość. Dodatkową emeryturę mogą stanowić przychody z wynajmu, a sama nieruchomość będzie pozostawała zabezpieczaniem na czarną godzinę. Inwestycja w nieruchomości wiąże się jednak z koniecznością posiadania znacznych zasobów wolnej gotówki lub poniesieniem znacznych kosztów kredytu hipotecznego.

Można też inwestować w kruszce – złoto znakomicie przechowuje wartość i w długim terminie jest bardziej odporne na zawirowania geopolityczne niż inne formy oszczędzania.

Czy zdecydujemy się na złoto, nieruchomości, IKE czy IKZE zależy wyłącznie od nas. Każdy dodatkowy rok oszczędzania to wymierne korzyści na emeryturze i środki na starość.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here