ROZMOWA KWALIFIKACYJNA PYTANIA I ODPOWIEDZI

Mechanizm rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna to możliwość błyskotliwego rozwijania składników dokumentów aplikacyjnych. Rozbudowane ale konkretne wypowiedzi świadczą o tym, że kandydat jest przekonany co do swoich kwalifikacji.

Przykłady pytań:

Proszę opowiedzieć trochę o sobie.
Pracodawca nie oczekuje opowieści o życiu osobistym. Odpowiedź powinna być związana z przyszłym stanowiskiem pracy i celem zawodowym. Można poruszyć temat kierunku ukończonych studiów, doświadczenia zawodowego czy pełnionych funkcji.

Na czym polegała Pana/Pani poprzednia praca?
Należy wziąć pod uwagę wszystkie obowiązki i doświadczenia, którymi warto się pochwalić (szczególnie te, które mogą mieć znaczenie w pracy, o którą się ubiega).

Dlaczego odszedł Pan/odeszła Pani z poprzedniej pracy?
Wymieniamy tylko te powody, które stawiają nas w korzystnym świetle.

Co sądzi Pan/Pani o poprzednim pracodawcy?
Zawsze należy przytoczyć opinię pozytywną i konkretne przykłady. Nie należy krytykować poprzednich pracodawców. Rozmówca może nabrać obaw, że w przyszłości będzie krytykowana również jego firma.

Czy wykonywał Pan/Pani ten rodzaj pracy?

  • Jeżeli mamy doświadczenie w wykonywaniu pracy, mówimy o niej w taki sposób, aby przekonać pracodawcę, że znamy się na tej pracy i jesteśmy w stanie ją wykonywać.
  • Jeśli nie mamy dużego doświadczenia w danej dziedzinie, opowiedzmy o czymś, co świadczyłoby, że łatwo i skutecznie uczymy się zawodu lub mamy do tego zapał.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA PYTANIA I ODPOWIEDZIDlaczego chce Pan/Pani tutaj pracować?
Pracodawca chce poznać motywację kandydata. Zależy mu na rozpoznaniu możliwości dłuższej współpracy. Jest to również okazja opowiedzenia, co wiemy na temat firmy.

Dlaczego powinniśmy zatrudnić właśnie Pana/Panią?
Udzielając szybkiej i zwięzłej odpowiedzi sprawimy wrażenie, że wiemy dlaczego powinniśmy dostać tę pracę.
Warto jeszcze raz przypomnieć o swoich zaletach, nawet gdybyśmy mieli powtórzyć już powiedziane rzeczy.

Jakie są Pana/Pani najmocniejsze strony?
To kolejna szansa na zaprezentowanie swoich doświadczeń, umiejętności i cech osobowościowych, istotnych z punktu widzenia poszukiwanej pracy.

Jakie są Pana/Pani słabe strony?
„Nie mam żadnych słabych stron” – nie zostanie dobrze odebrane. Można wymienić cechy, które w sposób pozytywny, pod kątem przyszłej pracy, można wytłumaczyć. Rozwiązaniem jest również wspomnienie o słabej stronie, która będzie bez znaczenia na proponowanym stanowisku.

Jaką chciałby Pan/Pani otrzymać pensję?
Czasem zarobki są sztywno ustalone, czasami mogą być przedmiotem negocjacji.
Warto dowiedzieć się jakie są zarobki osób wykonujących taką samą lub podobną pracę. Oczekiwania finansowe formułować należy w formie widełek (od – do). Pensja minimalna to „minimum socjalne”, poniżej którego nie chcemy podjąć pracy, zaś maksymalna może być zawyżona o 15%.

Czy ma Pan/Pani jakieś pytania?
Warto zadawać pytania, gdyż świadczą o naszym zainteresowaniu stanowiskiem oraz o orientacji w świecie pracy. Mogą to być ogólne pytania o firmę: jej strukturę, plany na przyszłość oraz dotyczące umowy o pracę, możliwości szkolenia, itp.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here