STUDIA KALISZ

Kalisz jest jednym z najstarszych miast w Polsce i liczącym się ośrodkiem akademickim na mapie województwa wielkopolskiego. Działają tutaj następujące uczelnie państwowe i prywatne:

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu,
 • Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kaliszu,
 • Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi, Wydział Ekonomii w Kaliszu,
 • Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu (wyższa szkoła oficerska).

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

PWSZ została powołana 15 lipca 1999 roku jest najstarszą i największą uczelnią państwową działającą w tym mieście. Kształci się na niej ponad 4000 studentów na 13 kierunkach studiów i 28 specjalnościach w ramach studiów I i II stopnia oraz na studiach podyplomowych i programach MBA.
Lista kierunków prowadzonych na studiach I stopnia:

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • Budownictwo,
 • Elektrotechnika,
 • Fizjoterapia,
 • Informatyka,
 • Inżynieria środowiska,
 • Kosmetologia,
 • Mechanika i budowa maszyn,
 • Pielęgniarstwo,
 • Położnictwo,
 • Ratownictwo medyczne,
 • Wychowanie fizyczne,
 • Zarządzanie.

Lista kierunków prowadzonych na studiach II stopnia:

 • Inżynieria środowiska,
 • Mechanika i budowa maszyn,
 • Pielęgniarstwo.

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

STUDIA KALISZWP-A prowadzi kaliskie studia od 30 lat, a nazwa Wydziału nawiązuje do początków funkcjonowania w Kaliszu studiów poznańskiego Uniwersytetu.
Na Wydziale nadal prowadzone są studia z obszaru nauk pedagogicznych i artystycznych, jednak dynamicznie rozszerzana jest oferta kierunków filologicznych oraz z obszaru nauk humanistycznych i społecznych.
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny prowadzi obecnie kształcenie w ramach I i II stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, na następujących kierunkach:

 • Edukacja artystyczna w zakresie Sztuki muzycznej,
 • Edukacja artystyczna w zakresie Sztuk plastycznych,
 • Filologia polska,
 • Filologia: (anglistyka),
 • Informacja naukowa i Bibliotekoznawstwo,
 • Ochrona dóbr kultury,

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi, Wydział Ekonomii w Kaliszu

WSFiI to prywatna szkoła wyższa założona w roku 1997 w Łodzi przez Bank PBG, Bank Przemysłowo-Handlowy i Powszechny Bank Kredytowy. Od 2002 roku uczelnia posiada ośrodek zamiejscowy w Kaliszu.
W Kaliszu można skorzystać wyłącznie z oferty kształcenia Wydziału Ekonomii WSFiI, w której znajdują się trzyletnie studia licencjackie stacjonarne i niestacjonarne na kierunku Ekonomia z następującymi specjalnościami:

 • Rachunkowość,
 • Gospodarka i administracja samorządowa,
 • Bankowość i finanse przedsiębiorstw.

Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu

COSSW jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej, powołaną do prowadzenia szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. COSSW przygotowuje słuchaczy do wykonywania zadań służbowych i wyposaża ich w wiedzę ogólnopenitencjarną, społeczno-prawną i specjalistyczną oraz w umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach zawodowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here