STUDIA PODYPLOMOWE FIZJOTERAPIA

Fizjoterapia, to medyczny kierunek studiów związany z ochroną zdrowia pozwalający na zdobycie wiedzy z zakresu nauk medycznych oraz nauk biologicznych, niezbędną do kształtowania, podtrzymywania, przywracania sprawności oraz wydolności osób w różnym wieku. Najpopularniejsze specjalności to:

Fizjoterapia w pediatrii

Kierunek dla absolwentów Fizjoterapii oraz Rehabilitacji.

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych osób pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi oraz dziećmi z dysfunkcjami psychoruchowymi.

Program studiów obejmuje dziedziny takie, jak: semiologia schorzeń wieku dziecięcego, ocena rozwoju dziecka, psychologia rozwoju dziecka i współczesne metody neurofizjologiczne w rehabilitacji dziecięcej. Poruszane są także problemy rehabilitacji mowy, rehabilitacji oddechowej oraz właściwej pielęgnacji. Słuchacze doskonalą także umiejętności z zakresu metod Ruchu Rozwijającego i Integracji Sensorycznej, Masażu Shantali, a także pływania niemowląt i jogi dla dzieci.

Fizjoterapia w geriatrii

Kierunek dla absolwentów Fizjoterapii, Wychowania Fizycznego, Pielęgniarstwa, Terapii Zajęciowej.

STUDIA PODYPLOMOWE FIZJOTERAPIAPoruszane zagadnienia dotyczą rehabilitacji a także psychologii i komunikacji z osobami po 65 roku życia. Zajęcia mają wymiar praktyczny i przygotowują do pracy z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych i pracy z tkankami miękkimi w: rehabilitacji po udarze mózgu, terapii nietrzymania moczu, osteoporozie, chorobie zwyrodnieniowej stawów, depresji, chorobie Parkinsona i Alzheimera.

Fizjoterapia z elementami osteopatii w onkologii

Kierunek dla absolwentów Fizjoterapii, Rehabilitacji oraz dla lekarzy.

Celem tych studiów podyplomowych jest zdobycie praktycznych umiejętności i rzetelnej wiedzy z zakresu chorób nowotworowych, objawów, diagnostyki, czynników ryzyka; nowoczesnych sposobów leczenia; medycyny paliatywnej; czynnościowych następstw leczenia nowotworów złośliwych; bezpieczeństwa i skuteczności metod fizjoterapeutycznych; reedukacji utraconej funkcji; poprawy jakości życia w trakcie i po leczeniu onkologicznym.

Praktyczny charakter studiów pozwala poznać metody i techniki stosowane u pacjentów z chorobą nowotworową m. in.: manualny drenaż limfatyczny z bandażowaniem,  kompleksową terapię pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi, pracę z tkankami miękkimi po zabiegach chirurgicznych, psychoonkologię, kompleksową terapię pacjentów po radio- i chemioterapii.

Fizjoterapia w sporcie

Kierunek dla absolwentów Fizjoterapii, Rehabilitacji, lekarzy i pielęgniarek oraz absolwentów AWF kierunku trenerskiego.

Celem studiów jest poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych osób zawodowo zajmujących się rehabilitacją i usprawnianiem pacjentów uprawiających sport zawodowo jaki i amatorsko.

Słuchacz pozna m. in. współczesne formy terapii wykorzystywane podczas leczenia urazów sportowych pełno- i niepełnosprawnych pacjentów, techniki usuwania napięć i dysfunkcji w obrębie układu mięśniowo-powięziowego. Uzyska także informacje o stosowaniu środków pomocniczych w rehabilitacji pourazowej, suplementacji i dopingu w sporcie.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułSTUDIA W NIEMCZECH
Następny artykułSTUDIA KALISZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here