Praca biurowa to dla wielu osób najlepsza perspektywa stabilnego zatrudnienia, w dodatku często blisko miejsca swojego zamieszkania. Nawet w mniejszych miastach działają urzędy administracji samorządowej, natomiast w większych aglomeracjach – administracja państwowa i duże firmy consultingowe. Praca na stanowisku technika administracji jest więc nie tylko pewna, ale też prestiżowa.

Co należy do obowiązków technika administracji?

Biorąc pod uwagę obowiązki, jakie musi realizować w swojej pracy technik administracji można uznać, że jest on specjalistą od organizacji. Jego zadania mają charakter technologiczny oraz organizacyjny, dotyczą kierowania i współpracy, a także kontroli i oceny. Technik administracji powinien więc:

 • poprawnie formułować wypowiedzi pisemne oraz ustne,
 • znać przepisy prawa i na bieżąco uzupełniać swoją wiedzę w tym zakresie,
 • poprawnie stosować przepisy prawa w swojej pracy zawodowej,
 • umiejętnie organizować spotkania służbowe,
 • organizować pracę w jednostce administracyjnej,
 • współpracować ze wszystkimi komórkami firmy oraz zewnętrznymi jednostkami,
 • sprawować nadzór nad dokumentacją (sporządzanie, gromadzenie i analizowanie danych),
 • obsługiwać interesantów,
 • umieć zarządzać finansami (planować oraz analizować przychody i wydatki),
 • umiejętnie oceniać jakość i efektywność własnych działań,
 • przygotowywać dokumentację na potrzeby ewentualnych kontroli,
 • obsługiwać komputer i urządzenia biurowe w stopniu zaawansowanym.

Oprócz wiedzy i umiejętności nabytych podczas kształcenia, równie ważne są kompetencje miękkie i pewne cechy charakteru, które znacznie ułatwiają codzienne wykonywanie obowiązków służbowych, a nawet wpływają na większą efektywność ich rezultatów. W przypadku technika administracji jest to zorganizowanie, samodyscyplina, analityczny umysł i dobra pamięć, odpowiedzialność i komunikatywność. W tę ostatnią cechę osobowości wpisana jest życzliwość, która jest niezwykle cenna w przypadku pracownika biura obsługującego interesantów.

Perspektywy pracy biurowej dla technika administracji

Zdobycie wykształcenia w zakresie technika administracji ma wiele zalet, spośród których najważniejszą jest stabilność zatrudnienia. Praca biurowa jest bowiem możliwa w wielu miejscach, nawet w niewielkich miastach. Perspektywa pracy jest więc szeroka, a dotyczy przede wszystkim jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej, urzędów gminnych i firm consultingowych. Technik administracji jest także niezastąpiony w różnorodnych zakładach usługowych i w organizacjach społecznych.

Kierunek: technik administracji

Aby zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy biurowej, konieczna jest edukacja na wybranym kierunku administracyjnym, np. w szkole policealnej. Jedną z ofert takiego nauczania można znaleźć tutaj: https://zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/szkoly-policealne/technik-administracji. Podczas całego okresu nauki można spodziewać się przedmiotów, które dotyczą finansów publicznych, prawa administracyjnego i cywilnego, prawa pracy, podstaw przedsiębiorczości,  pracy biurowej, postępowania w administracji czy działalności gospodarczej w jednostce administracyjnej. Należy zdawać sobie sprawę również z tego, że w administracji bardzo ważna jest znajomość języka obcego, szczególnie w zakresie wykonywanego zawodu. Konieczne może być bowiem sporządzenie pisma urzędowego lub obsłużenie interesanta w obcym języku. Najczęściej umiejętność ta dotyczy języka angielskiego.

Uczęszczanie na zajęcia na kierunku administracyjnym wraz z odbytą praktyką zawodową pozwolą skutecznie przygotować się do przyszłej pracy w charakterze technika administracji. Na kolejnych etapach pracy warto brać czynny udział w różnego rodzaju szkoleniach, które służą rozwijaniu kompetencji zawodowych. W przypadku pracownika administracji bardzo duże znaczenie ma także posiadanie bieżącej wiedzy z zakresu prawa.

Artykuł sponsorowany.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here