Osoby, które rozpoczęły swoją pierwszą pracę, mogą zdecydować, dokąd powędruje odprowadzana przez pracodawcę składka na ubezpieczenie emerytalne. Jedną z możliwości jest pozostawienie całej kwoty w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Inną – przekazanie części pieniędzy do Otwartego Funduszu Emerytalnego, działającego w ramach II filaru. W artykule omówimy szczegółowo każde z rozwiązań. Podpowiemy także co wybrać – ZUS czy ZUS i OFE?

Decyzję o sposobie podziału składki mogą podjąć osoby, które rozpoczęły:

  • * pozarolniczą działalność gospodarczą,
  • * pierwszą pracę na umowę o pracę,
  • * pierwszą pracę w oparciu o umowę o dzieło, z której pracodawca odprowadza składki na ubezpieczenie emerytalne,
  • * staż lub praktyki (pod warunkiem, że są objęte ubezpieczeniem emerytalnym).

Na jej podjęcie będą miały 4 miesiące od momentu powstania obowiązku ubezpieczenia.

Możliwości podziału składki emerytalnej

Pierwszą możliwością jest pozostawienie całej składki, odprowadzanej przez pracodawcę (19,52% wynagrodzenia brutto) w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. 12,22% zasili konto w ramach I filaru, natomiast pozostałe 7,3% zostanie przekazane na subkonto w ZUS-ie powstałe na potrzeby II filaru.

Alternatywnym rozwiązaniem jest podpisanie umowy z Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym, zarządzającym Otwartym Funduszem Emerytalnym i przekazanie części składki właśnie do OFE.

Jeśli podejmiesz taką decyzję, 12,22 % składki trafi na konto w ZUS-ie, 4,38 % zasili Twoje subkonto, a pozostałe 2,92 % zostanie przekazane do OFE.

Co dzieje się z pieniędzmi w ZUS i OFE?

Przed podjęciem decyzji, warto dowiedzieć się, co dzieje się z pieniędzmi, które trafiają do ZUS i OFE. Oba podmioty zarządzają środkami w kompletnie odmienny sposób.

Pieniądze, które trafiają do OFE są inwestowane w różne instrumenty finansowe, celem gromadzenia i pomnażania kapitału na jesień życia.

Środki odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są automatycznie wypłacane dzisiejszym emerytom. Konta w ZUS-ie są więc niczym innym jak transferem od płacących składki do pobierających świadczenia. Nie ma więc możliwości, aby jakkolwiek je lokować, zwiększając tym samym kwotę zgromadzonego kapitału.

Dziedziczenie środków – ZUS i OFE

Warto wiedzieć, że gromadzone w OFE środki podlegają dziedziczeniu. W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej, zgromadzone na rachunku środki otrzyma małżonek i/lub osoba uposażona przez oszczędzającego.

W przypadku ZUS-u dziedziczeniu podlegają wyłącznie środki, zgromadzone na subkoncie, utworzonym w ramach II filaru. Są one bowiem traktowane jako część majątku ubezpieczonego.

Co wybrać ZUS czy ZUS i OFE

Biorąc pod uwagę fakt, że przyszłość polskiego systemu emerytalnego stoi pod dużym znakiem zapytania, warto oprzeć się nie na jednym, a na kilku filarach.

Uzależnienie emerytury od tej, wypłacanej przez ZUS może okazać się sporym błędem. Zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że sytuacja demograficzna kraju pogarsza się. A to oznacza coraz większe dziury w budżecie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i bardzo niepewną przyszłość wypłacanych przez państwo świadczeń.

Przeniesienie części składki do OFE daje szansę na uniezależnienie choćby części środków od jednej instytucji. Dywersyfikacja portfela emerytalnego będzie tu więc bardzo wskazana.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here